Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-47 2014-03-19
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

                                                               2014 m. kovo 19 d.  Nr. 1-47

                                                                          Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-88  (2014 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-3 redakcija), 8, 89.16 ir 243 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2013 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                         Silverijus Statkus          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Parengė

 

Mindaugas Giačas

Savivaldybės mero pakaitinis patarėjas

 

Dokumento priedai:
1-47 - TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ ATASKAITA (PRIEDAS)
Į pradžią