Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1 2015-01-28
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL tAURAGĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ

VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. 1-1

 Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 8, 89.16 punktais ir XIX skyriumi, Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2014 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                 Silverijus Statkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Mindaugas Giačas

Savivaldybės mero patarėjas

Dokumento priedai:
1-1 - TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)
Į pradžią