Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: TSP
Rasta dokumentų: 1175 Rodyti po:
1. DĖL TAURAGĖS MIESTO DALIES URBANISTINĖS PLĖTROS IR INFRASTRUKTŪROS IŠVYSTYMO SPECIALIOJO PLANO, PATVIRTINTO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 9 D. SPRENDIMU NR. 1-1873 "DĖL TAURAGĖS MIESTO DALIES URBANISTINĖS PLĖTROS IR INFRASTRUKTŪROS IŠVYSTYMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO", DALIES KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
2. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
3. DĖL TAURAGĖS RAJONO VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
4. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 1-326 "DĖL MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
5. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 1-324 "DĖL MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIUI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ GLOBĄ (RŪPYBĄ) TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-1073 "DĖL IŠMOKŲ TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (DUOMENYS NESKELBTINI)
9. DĖL PRITARIMO RENGTI MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ TAURAGĖJE, MOKSLEIVIŲ AL. 12 IR STOTIES G. 25, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO INVESTICIJŲ PROJEKTUS
10. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
11. DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKAS SAULĖS FOTOVOLTINĖMS ELEKTRINĖMS ĮRENGTI
12. DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NEKILNOJAMOJO DAIKTO DALIES PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
13. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS Į INŽINERINIUS ĮRENGINIUS ĮREGISTRAVIMO VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
14. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TREISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO TAURAGĖJE, JŪROS SKG. 1, JŪROS G. 57 IR JŪROS G. 59, NURAŠYMO
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAURAGĖJE, VYTAUTO G. 141, VIEŠO NUOMOS KONKURSO PASKELBIMO
16. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAURAGĖJE, ATEITIES TAK. 26-2, PRITAIKYMO NEĮGALIOJO POREIKIAMS
17. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 9 D. SPRENDIMO NR. 1-70 ,,DĖL PROJEKTO ,,PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE" FINANSAVIMO" PAKEITIMO
18. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TAURAGĖS AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS)"
19. DĖL PRITARIMO VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO "TAURAGĖS MIESTO GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS" RENGIMUI
20. DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis