Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-198 2020-06-30
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS Į INŽINERINIUS ĮRENGINIUS ĮREGISTRAVIMO valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. TSP-198

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6  straipsnio 32 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į  Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. 1-341 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 1-407 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Tauragės  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Teikti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  inžinerinius įrenginius – vietinės reikšmės viešuosius ir vidaus kelius (priedas).

2. Įregistravus valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į šio sprendimo priede nurodytus objektus, perduoti juos valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise:

2.1.  Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių seniūnijai (turtą, nurodytą šio sprendimo priedo 1–51 punktuose);

2.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnijai (turtą, nurodytą šio sprendimo priedo 52–55 punktuose);

2.3. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai (turtą, nurodytą šio sprendimo priedo 56 punkte);

2.4. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijai (turtą, nurodytą šio sprendimo priedo 57–59 punktuose);

2.5. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai (turtą, nurodytą šio sprendimo priedo 60–65 punktuose).

3. Įgalioti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių, Skaudvilės, Mažonų, Tauragės ir Tauragės miesto seniūnijų seniūnais šio sprendimo priede nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras     

 

Administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

Parengė

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. (8 446) 55 022, el. p. rimante.zuokaite@taurage.lt

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio    d. sprendimo Nr.

priedas

 

 

VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ ir vidaus KELIŲ, TEIKIAMŲ ĮREGISTRUOTI valstybės įmonės registrų centro NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Gatvės, kelio pavadinimas ir adresas

Unikalus Nr.

1.

Kelias TR0405 (jungiamasis kelias tarp kelio TR005 ir kelio 4508 Eidintai-Traklaukis) Tauragės r., Batakių sen., Balciškės k.

4400-5339-1134

2.

Kelias TR0420 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio 4520 Šakvietis-Lomiai-Eidintai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Akstinų k.

4400-5339-1112

3.

Kelias TR0465 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio TR0023) Tauragės r. sav., Batakių sen., Pašešuvio k.

4400-5339-1167

4.

Kelias TR0460 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio 4510 Lybiškiai-Lankininkai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Užkertenių k.

4400-5339-1156

5.

Kelias TR0450 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio 4510 Lybiškiai-Lankininkai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Čiuteikių k.

4400-5339-1289

6.

Kelias TR0406 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio TR0005) Tauragės r. sav., Batakių sen., Balčiškės k.

4400-5339-1401

7.

Kelias TR0445 (jungiamasis kelias tarp kelio TR0020 ir kelio 4521 Skaudvilė-Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Mažintų k.

4400-5339-1145

8.

Kelias TR0464 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio 4508 Eidintai-Traklaukis) Tauragės r. sav., Batakių sen., Melagiškės k. ir Eidintų k.

4400-5339-1394

9.

Kelias TR0446 (nuvažiuojamasis kelias į laukis nuo kelio TR0020) Tauragės r. sav., Batakių sen., Liaudginų k. ir Čiuteikių k.

4400-5339-1212

10.

Kelias TR0424 (jungiamasis kelias tarp kelio TR0009 ir kelio 4521 Skaudvilė-Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Batakių k.

4400-5339-1378

11.

Kelias TR0459 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR4520 Šakvietis-Lomiai-Eidintai),  Tauragės r. sav. Batakių sen.

4400-5334-6282

12.

Kelias TR0462 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR7016) Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k.

4400-5339-1389

13.

Kelias TR0466 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) Tauragės r. sav., Batakių sen., Gryblaukio k.

4400-5339-1256

14.

Kelias TR0467 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Gryblaukio k.

4400-5339-1267

15.

Kelias TR0451 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0022) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1312

16.

Kelias TR0452 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4510 Lybiškiai-Lankininkai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Ožnugarių k.

4400-5339-1323

17.

Kelias TR0403 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0009) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1189

18.

Kelias TR0031 (privažiuojamasis kelias prie namų nuo kelio TR7012)Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1190

19.

Kelias TR0414 (jungiamasis kelias tarp kelio TR0008 ir kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6393

20.

Kelias TR0415 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r., sav., Batakių sen.

4400-5334-6439

21.

Kelias TR0411 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1078

22.

Kelias TR0410 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6382

23.

Kelias TR0416 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6450

24.

Kelias TR0417 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1056

25.

Kelias TR0422 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4508 Eidintai-Traklaukis Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6244

26.

Kelias TR0409 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4520 Šakvietis-Eidintai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6371

27.

Kelias TR0407 (nuvažiuojamasis kelias į mišką nuo kelio TR0005) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6350

28.

Kelias TR0033 (privažiuojamasis kelias prie namų nuo kelio TR7018) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6346

29.

Kelias TR0453 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0023) Tauragės r. sav., Batakių sen., Ožnugarių k. ir Bildenių k.

4400-5339-1278

30.

Kelias TR0456 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4510 Lybiškiai-Lankininkai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Pašešuvio k.

4400-5339-1245

31.

Kelias TR0457 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4520) Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k. ir Lankininkų k.

4400-5339-1345

32.

Kelias TR0454 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0023) Tauragės r. sav., Batakių sen., Pašešuvio k. ir Bildenių k.

4400-5339-1334

33.

Kelias TR0458 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio TR0457) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6271

34.

Kelias TR0463 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio TR0464) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6293

35.

Kelias TR0431 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0011) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1090

36.

Kelias TR0444 (nuvažiuojamasis kelias į laukus nuo kelio 4521 Skaudvilė-Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Šiaudinės k.

4400-5339-1201

37.

Kelias TR0443 (jungiamasis kelias tarp kelio TR0017 ir kelio 4521 Skaudvilė-Garvėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6339

38.

Kelias TR0448 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0020) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1234

39.

Kelias TR0447 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0016) Tauragė r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6260

40.

Kelias TR0449 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4521 Skaudvilė Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen., Šiaudinės k.

4400-5339-1301

41.

Kelias TR0434 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4519 Gryblaukis-Batakiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6406

42.

Kelias TR0442 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuoi kelio 4521 Skaudvilė-Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6306

43.

Kelias TR0435 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0013) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6417

44.

Kelias TR0436 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0013) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6428

45.

Kelias TR0430 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4521 Skaudvilė-Gervėčiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1178

46.

Kelias TR0427 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0009) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1089

47.

Kelias TR0428 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4521 Skaudvilė-Gerviečiai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1101

48.

Kelias TR0425 (jungiamasis kelias tarp kelio TR7002 ir kelio 4520 Šakvietis-Lomiai-Eidintai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5339-1067

49.

Kelias TR0423 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio 4520 Šakvietis-Lomiai-Eidintai) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6258

50.

Kelias TR0438 (privažiuojamasis kelias prie sodybų nuo kelio TR0016) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6317

51.

Kelias TR0439 (nuvažiuojamasis kelias į laukis nuo kelio TR0019) Tauragės r. sav., Batakių sen.

4400-5334-6328

52.

Miško gatvė,  Pilsūdų k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

4400-5449-7919

53.

Žalgirio gatvė, Skaudvilė, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

4400-5455-9023

54.

Molio gatvė, Šidagių k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

4400-5455-8978

55.

Darbininkų gatvė, Skaudvilė, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

4400-5455-8964

56.

Bendruomenės gatvė, Šakviečio k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.

4400-5455-9101

57.

Verslininkų gatvė, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.

4400-5453-4277

58.

Sodų gatvė, Dacijonų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.

4400-5456-0000

59.

Kelias TR0290, Joniškės k., Tauragės sen., Tauragės r. sav.

4400-5308-3824

60.

Bernotiškės gatvė, Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5455-8570

61.

Beržės gatvė, Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5411-7783

62.

Sandėlių gatvė, Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5449-7840

4400-5449-7884

63.

Kelias TR0419 (privažiuojamasis kelias prie pamonės rajono nuo kelio 4505 Tauragė-Vališkiai-Sakalinė), Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5449-7795

4400-5449-7819

64.

Kelias TR0323 (privažiuojamasis kelias prie kelio TR7573 nuo kelio TR7390), Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5449-7722

4400-5449-7736

65.

Kelias TR0340 (privažiuojamasis kelias prie TIP nuo kelio TR7431), Tauragės m., Tauragės r. sav.

4400-5449-7784

 

_______________________

                                                                                                                                                                              

Į pradžią