Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 8299
1. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
3. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2021 METAIS
4. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
8. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
10. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
11. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO
12. DĖL PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS STEIGIMO TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOJE
13. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
15. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
16. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
17. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
19. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
23. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
24. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
25. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS
26. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS
27. DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (U. K. 17114) KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00081186) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO
28. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
29. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
30. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO (PRIEDAS)
31. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
32. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
33. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO (PRIEDAS)
34. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
35. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
36. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
37. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
38. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
39. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
40. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. S1-6 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO
42. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
43. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
44. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
45. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
46. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
47. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PREKYBOS VIETAS VIEŠOSE VIETOSE
48. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
49. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PATALPŲ, ESANČIŲ TUJŲ G. 1-38, LENTVARYJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
50. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis