Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 3577
1. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITAI
2. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
4. DĖL TRAKŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR DIDŽIAUSIOS LEISTINOS PASTOVIOSIOS DALIES PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ SUMOS NUSTATYMO
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
6. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
7. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
8. DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ LIKVIDAVIMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. S1-39 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
10. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-9 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
11. DĖL 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
12. DĖL VŠĮ „FUTBOLO KLUBAS RITERIAI“ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
13. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1-283 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO ĮGALIOJIMO DALYVAUTI VŠĮ „TAUTINIS AVIACIJOS SPORTO ŽAIDYNIŲ KOMITETAS“ VALDYME“ DALINIO PAKEITIMO
14. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALUKNIO AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMUI JUNGIMO BŪDU, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
15. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1-136 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
16. DĖL DELEGAVIMO Į UAB „VAATC” STEBĖTOJŲ TARYBĄ
17. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
18. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
19. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 6, AUKŠTADVARYJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
23. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
24. DĖL TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠILAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
25. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLOS – DARŽELIO „GANDRIUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
26. DĖL TRAKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „EŽERĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
27. DĖL TRAKŲ RAJONO LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SVAJONĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
28. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
29. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STRATEGINIAMS PLANAMS
30. DĖL PRITARIMO TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI
31. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
33. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
34. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
35. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
36. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MECENATO VARDO
37. DĖL KŪNO KULŪROS IR SPORTO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
38. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
39. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. S1-177 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO, SKYRIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
41. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO
42. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
43. DĖL TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
44. DĖL TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
45. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
46. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS
47. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
48. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
49. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
50. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis