Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 3478
1. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ TRAKŲ - LENTVARIO AGLOMERACIJOJE“
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
4. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
6. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO PLANAVIMO, PLĖTROS, STEBĖSENOS, INVESTICIJŲ IR VYKDANČIŲJŲ ASMENŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATIKSLINIMO
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
9. DĖL GYVENAMOJO NAMO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKUOSE, VYTAUTO G. 52, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
10. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
11. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
12. DĖL TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKUOSE, VYTAUTO G. 69, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
13. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ LENTVARYJE, BAŽNYČIOS G. 3, PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
14. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ MENO MOKYKLAI
15. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINEI MOKYKLAI
16. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
17. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
19. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
20. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
21. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-91 DALINIO PAKEITIMO
22. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO
23. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
24. DĖL PARDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ VANDENYS“ 2019– 2021 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
26. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 12 d. TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-148 „DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ“ NAUJOS REDAKCIJOS
27. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-95 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO‘‘ NAUJOS REDAKCIJOS
28. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO
29. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
30. DĖL VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ PAKEITIMO
31. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
32. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO
33. DĖL TERITORIJOS SUFORMAVIMO BENDRAM (VIEŠAM) NAUDOJIMUI, ONUŠKIO SEN., DUSMENŲ K. KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPUI PRAPLĖSTI
34. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
35. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO (NR. ASV17) ATKARPOS ČIŽIŪNŲ K., AUKŠTADVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMAS“
36. DĖL NARIO DELEGAVIMO Į TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2018–2021 METŲ KADENCIJOS VALDYBĄ
37. DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO
38. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠEIMOS PARKO IR SKVERŲ ĮKŪRIMAS, PRIEIGŲ BEI JUNGTIES TARP JŲ INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS LENTVARIO MIESTE“
39. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
40. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOS TIKSLINIMO
41. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO, SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITOS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS TVIRTINIMO
42. DĖL UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
43. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPOS, ESANČIOS TRAKUOSE, VYTAUTO G. 33, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
44. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
45. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
46. DĖL SUTIKIMO PERIMTI DOVANOJAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
47. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, JŲ FINANSAVIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
48. DĖL KREDITO ADMINISTRAVIMO MOKESČIO UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAMS NUSTATYMO
49. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMU NR. S1-168 PATVIRTINTO MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ TRAKŲ MENO IR RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
50. DĖL TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis