Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 3667
1. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
3. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UAB „TRAKŲ VANDENYS“
4. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ TRAKŲ–LENTVARIO AGLOMERACIJOJE“
5. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TRAKŲ MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS“
6. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LENTVARIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS“
7. DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2021 METAIS NUSTATYMO
8. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO IR SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
10. DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ ILGALAIKIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO
11. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI NR. 6 PRIE 2005 M. RUGSĖJO 28 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. T1-273
12. DĖL POLIKLINIKOS PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ MINDAUGO G. 17, TRAKŲ M., TRAKŲ R. SAV., PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
14. DĖL TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ
15. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLOS-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ NUOSTATŲ
16. DĖL TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ROMUALDUI RUDZIUI
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO BRONISLOVUI GENZELIUI
19. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO
20. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
21. DĖL PAPLŪDIMIO STATUSO SUTEIKIMO AKMENOS IR VILKOKŠNIO EŽERŲ PAKRANTĖSE ĮRENGTIEMS PAPLŪDIMIAMS
22. DĖL SAUGAUS ELGESIO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
23. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
24. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PATIKĖJIMO TEISE
25. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
26. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
27. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2021 METAIS
28. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
29. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
30. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
31. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO
32. DĖL PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS STEIGIMO TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOJE
33. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
34. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
35. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL VŠĮ LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
37. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
38. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
39. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS
40. DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (U. K. 17114) KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00081186) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO
41. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
42. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
43. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
44. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
45. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. S1-6 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO
47. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
48. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
49. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PREKYBOS VIETAS VIEŠOSE VIETOSE
50. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis