Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Potvarkis
Rasta dokumentų: 989
1. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
2. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
4. DĖL PAVEDIMO PARENGTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO IR SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS IR MERO INSTITUCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
6. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 M. KOVO 13 D. POTVARKIO NR. P1E-22 „DĖL KONKURSO TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL „ATLIEKŲ KULTŪROS“ EGZAMINO DALYVIŲ APDOVANOJIMŲ PADĖKOS RAŠTAIS
8. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
10. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU ROMUALDUI POŽERSKIUI
11. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU RIČARDUI GRIGUI
12. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
13. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIO 2020 M. KOVO 30 D. NR. P1E-25 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO" NAUJOS REDAKCIJOS
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
15. DĖL KONKURSO "PILIETIŠKUMO KELIU" DALYVIŲ APDOVANOJIMO
16. DĖL KONKURSO TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO
17. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 M. KOVO 10 D. POTVARKIO NR. P1E-21 „DĖL VIZITO Į LYDĄ (BALTARUSIJA)“ PAKEITIMO
18. DĖL VIZITO Į LYDĄ (BALTARUSIJA)
19. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
20. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU VYRESNIŲJŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPEI „LENDVARĖ“
21. Potvarkis dėl apdovanojimo padėkos raštais
22. DĖL KOMISIJOS REIKALŲ PERDAVIMUI SUDARYMO
23. DĖL KONKURSO "PILIETIŠKUMO KELIU" VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
24. DĖL APDOVANOJIMO
25. Dėl pažymėjimo išdavimo
26. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
27. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
28. DĖL KONKURSO TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
29. DĖL TEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI SUTEIKTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MECENATO VARDĄ
30. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
31. DĖL NACIONALINIO DIKTANTO 2020
32. DĖL VIZITO Į ŠIONEBEKĄ (VOKIETIJA)
33. Dėl apdovanojimo padėkos raštais
34. DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO
35. Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos) vadovų metinių užduočių formos patvirtinimo
36. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO IR SVEIKATOS) VADOVŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
37. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
38. DĖL APDOVANOJIMO DIPLOMAIS IR PADĖKOS RAŠTAIS
39. DĖL MERO PADĖKOS RAŠTO KUNIGUI IGNUI KAVALIAUSKUI
40. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
41. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
42. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 M. SAUSIO 14 D. POTVARKIO NR. P1E-3 „DĖL NOMINACIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
43. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
44. DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
45. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
46. DĖL KOMISIJOS REIKALŲ PERDAVIMUI SUDARYMO
47. DĖL MERO PADĖKOS RAŠTŲ VERSLUI_ŪKIUI
48. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-02-20 POTVARKIO NR. P1E- 13 ,, DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO‘‘ PAKEITIMO
49. DĖL KONKURSO TRAKŲ R. BIJŪNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
50. DĖL KONKURSO TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis