Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Potvarkis
Rasta dokumentų: 976
1. ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIO 2020 M. KOVO 30 D. NR. P1E-25 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO" NAUJOS REDAKCIJOS
2. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
3. DĖL KONKURSO TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO
4. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 M. KOVO 10 D. POTVARKIO NR. P1E-21 „DĖL VIZITO Į LYDĄ (BALTARUSIJA)“ PAKEITIMO
5. DĖL VIZITO Į LYDĄ (BALTARUSIJA)
6. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
7. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU VYRESNIŲJŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPEI „LENDVARĖ“
8. Potvarkis dėl apdovanojimo padėkos raštais
9. DĖL KOMISIJOS REIKALŲ PERDAVIMUI SUDARYMO
10. DĖL KONKURSO "PILIETIŠKUMO KELIU" VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
11. DĖL APDOVANOJIMO
12. Dėl pažymėjimo išdavimo
13. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
15. DĖL KONKURSO TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
16. DĖL TEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI SUTEIKTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MECENATO VARDĄ
17. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
18. DĖL NACIONALINIO DIKTANTO 2020
19. DĖL VIZITO Į ŠIONEBEKĄ (VOKIETIJA)
20. Dėl apdovanojimo padėkos raštais
21. DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO IR ATRANKOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO
22. Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos) vadovų metinių užduočių formos patvirtinimo
23. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO IR SVEIKATOS) VADOVŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
24. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
25. DĖL APDOVANOJIMO DIPLOMAIS IR PADĖKOS RAŠTAIS
26. DĖL MERO PADĖKOS RAŠTO KUNIGUI IGNUI KAVALIAUSKUI
27. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
28. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
29. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 M. SAUSIO 14 D. POTVARKIO NR. P1E-3 „DĖL NOMINACIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
30. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
31. DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
32. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTU
33. DĖL KOMISIJOS REIKALŲ PERDAVIMUI SUDARYMO
34. DĖL MERO PADĖKOS RAŠTŲ VERSLUI_ŪKIUI
35. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-02-20 POTVARKIO NR. P1E- 13 ,, DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO‘‘ PAKEITIMO
36. DĖL KONKURSO TRAKŲ R. BIJŪNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
37. DĖL KONKURSO TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS PATVIRTINIMO
38. DĖL VIZITO Į KOŠALINĄ (LENKIJA)
39. DĖL TRAKAI - 2020 M. LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ DARBO GRUPĖS SUDARYMO
40. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
41. DĖL „KULTŪROS SOSTINĖS SUTIKTUVIŲ IR ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENTINĖS PUOŠYBOS 2019“ KONKURSO PASKELBIMO, KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
42. DĖL MERO APDOVANOJIMŲ
43. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS
44. DĖL VIZITO Į CHIOS (GRAIKIJA)
45. DĖL PADĖKOS JUOZUI VERCINKEVIČIUI
46. DĖL KOMISIJOS REIKALŲ PERDAVIMUI SUDARYMO
47. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUŠAUKIMO
48. DĖL ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO KANDIDATŪROS TEIKIMO
49. DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO KANDIDATŪROS SIŪLYMO
50. DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis