Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 441
1. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ LENTVARIO MIESTE“
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
4. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
6. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO PLANAVIMO, PLĖTROS, STEBĖSENOS, INVESTICIJŲ IR VYKDANČIŲJŲ ASMENŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATIKSLINIMO
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
9. DĖL GYVENAMOJO NAMO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKUOSE, VYTAUTO G. 52, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
10. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
11. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
12. DĖL KULTŪROS NAMŲ PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKUOSE, VYTAUTO G. 69, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
13. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ LENTVARYJE, BAŽNYČIOS G. 3, PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
14. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ MENO MOKYKLAI
15. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINEI MOKYKLAI
16. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO (NR. ASV17) ATKARPOS ČIŽIŪNŲ K., AUKŠTADVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMAS“
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
19. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
20. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
21. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
22. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-91 DALINIO PAKEITIMO
23. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO
24. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
25. DĖL PARDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
27. DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ NAUJOS REDAKCIJOS
28. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-95 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO‘‘ NAUJOS REDAKCIJOS
29. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO
30. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
31. DĖL VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ PAKEITIMO
32. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
33. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO
34. DĖL TERITORIJOS SUFORMAVIMO BENDRAM (VIEŠAM) NAUDOJIMUI, ONUŠKIO SEN., DUSMENŲ K. KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPUI PRAPLĖSTI
35. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
36. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
37. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
38. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
39. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
40. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERĖS EDITOS RUDELIENĖS KOMANDIRUOTĖS
41. DĖL NARIO DELEGAVIMO Į TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2018–2021 METŲ KADENCIJOS VALDYBĄ
42. DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO
43. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠEIMOS PARKO IR SKVERŲ ĮKŪRIMAS, PRIEIGŲ BEI JUNGTIES TARP JŲ INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS LENTVARIO MIESTE“
44. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
45. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOS TIKSLINIMO
46. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO, SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITOS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS TVIRTINIMO
47. Dėl UAB „Trakų autobusai" įstatinio kapitalo didinimo
48. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATALPOS, ESANČIOS TRAKUOSE, VYTAUTO G. 33, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
49. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
50. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis