Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 552
1. DĖL PRITARIMO 2019 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
4. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO, OBJEKTŲ PARINKIMO IR LĖŠŲ JIEMS PASKIRSTYMO KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO
6. DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
8. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-81 "DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO" PAKEITIMO
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO
11. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO
12. DĖL 2016 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. S1-82 "DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO"
13. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITAI
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
15. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
16. DĖL TRAKŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR DIDŽIAUSIOS LEISTINOS PASTOVIOSIOS DALIES PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ SUMOS NUSTATYMO
17. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
19. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBEI
20. DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ LIKVIDAVIMO
21. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. S1-39 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-9 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" DALINIO PAKEITIMO
23. DĖL 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
24. DĖL VŠĮ "FUTBOLO KLUBAS RITERIAI" DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
25. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1-283 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO ĮGALIOJIMO DALYVAUTI VŠĮ "TAUTINIS AVIACIJOS SPORTO ŽAIDYNIŲ KOMITETAS" VALDYME" DALINIO PAKEITIMO
26. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALUKNIO AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMUI JUNGIMO BŪDU, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
27. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1-136 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
28. DĖL DELEGAVIMO Į UAB "VAATC" STEBĖTOJŲ TARYBĄ
29. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
30. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
31. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
33. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 6, AUKŠTADVARYJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
35. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
37. DĖL TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO - DARŽELIO "ŠILAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
38. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLOS - DARŽELIO "GANDRIUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
39. DĖL TRAKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "EŽERĖLIS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
40. DĖL TRAKŲ RAJONO LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO "SVAJONĖLĖ" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
41. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "OBELĖLĖ" NUOSTATŲ TVIRTINIMO
42. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STRATEGINIAMS PLANAMS
43. DĖL PRITARIMO TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI
44. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
46. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
47. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
48. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
49. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
50. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MECENATO VARDO SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis