Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 605
1. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
3. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2021 METAIS
4. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
6. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
7. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO
8. DĖL PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS STEIGIMO TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOJE
9. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
10. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
11. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
13. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS
16. DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (U. K. 17114) KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00081186) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO
17. SPRENDIMAS DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
19. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
20. DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
21. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
22. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. S1-6 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL UAB „TRAKŲ ENERGIJA“ METINIO INVESTICINIO PLANO TVIRTINIMO
24. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO IR JŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
25. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO
27. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES PAKEITIMO
29. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATIKSLINIMO
31. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO
32. DĖL TRAKŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO TVIRTINIMO
33. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE 2020-2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO
34. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
35. DĖL PRITARIMO TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI
36. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
37. DĖL MAKSIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ IR JŲ SKYRIŲ KLASĖSE IR GRUPĖSE 2020-2021 MOKSLO METAIS
38. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMOS PAKEITIMO
39. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO
40. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
41. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
42. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
43. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO KŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ“
44. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
45. DĖL VIENKARTINIŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
46. DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO
47. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2020 METAMS
48. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
49. DĖL ŠEIMOS STIPRINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIORITETŲ NUSTATYMO
50. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2018¬–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 METAMS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis