Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 605
51. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO
52. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2019 METŲ METINIŲ VEIKLOS ATASKAITŲ SU FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAIS PATVIRTINIMO
53. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
54. DĖL PRITARIMO 2019 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
55. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
56. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
57. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
58. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO, OBJEKTŲ PARINKIMO IR LĖŠŲ JIEMS PASKIRSTYMO KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO
59. DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
60. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
61. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
62. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-81 "DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ 2020 METAIS NUSTATYMO" PAKEITIMO
63. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO
64. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO
65. DĖL 2016 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR. S1-82 "DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO"
66. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITAI
67. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
68. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
69. DĖL TRAKŲ RAJONO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR DIDŽIAUSIOS LEISTINOS PASTOVIOSIOS DALIES PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ SUMOS NUSTATYMO
70. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
71. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
72. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBEI
73. DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ LIKVIDAVIMO
74. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. S1-39 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
75. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-9 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" DALINIO PAKEITIMO
76. DĖL 2019 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1E-10 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
77. DĖL VŠĮ "FUTBOLO KLUBAS RITERIAI" DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
78. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1-283 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO ĮGALIOJIMO DALYVAUTI VŠĮ "TAUTINIS AVIACIJOS SPORTO ŽAIDYNIŲ KOMITETAS" VALDYME" DALINIO PAKEITIMO
79. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALUKNIO AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMUI JUNGIMO BŪDU, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
80. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. S1-136 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
81. DĖL DELEGAVIMO Į UAB "VAATC" STEBĖTOJŲ TARYBĄ
82. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
83. DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
84. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
85. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
86. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
87. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 6, AUKŠTADVARYJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
88. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
89. DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
90. DĖL TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO - DARŽELIO "ŠILAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
91. DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLOS - DARŽELIO "GANDRIUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
92. DĖL TRAKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "EŽERĖLIS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
93. DĖL TRAKŲ RAJONO LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO "SVAJONĖLĖ" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA
94. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "OBELĖLĖ" NUOSTATŲ TVIRTINIMO
95. DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STRATEGINIAMS PLANAMS
96. DĖL PRITARIMO TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI
97. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
98. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
99. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
100. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis