Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 605
101. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
102. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
103. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MECENATO VARDO SUTEIKIMO
104. DĖL KŪNO KULŪROS IR SPORTO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
105. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
106. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. S1-177 "DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO, SKYRIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
107. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
108. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO
109. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
110. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
111. DĖL TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
112. DĖL TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
113. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
114. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS
115. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ, SEIMO KULTŪROS KOMITETĄ DĖL VALSTYBINIO ISTORINIO MIESTO STATUSO SUTEIKIMO TRAKŲ MIESTUI
116. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
117. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSUS
118. Dėl įgalioji ų suteikimo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui balsuoti UAB Trakų šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
119. DĖL VIDOS LESAUSKIENĖS PASKYRIMO Į TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
120. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
121. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
122. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
123. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
124. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
125. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
126. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
127. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
128. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
129. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
130. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
131. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
132. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
133. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
134. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
135. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
136. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
137. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
138. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
139. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ANGELŲ KALVOS BENDRUOMENEI
140. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UAB „ANDASTA“
141. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ SRITIMS/FUNKCIJOMS/PROGRAMOMS PROGNOZUOJAMO PLANO PATVIRTINIMO
142. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PANAIKINIMO, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
143. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
144. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO, PASIRAŠYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
145. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
146. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATIKSLINIMO
147. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
148. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
149. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
150. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis