Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 605
151. DĖL TRAKŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
152. DĖL STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKO (AR SAVININKAS NEŽINOMAS), NUSTATYMO, APSKAITYMO IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIPAŽINTI STATINIUS BEŠEIMININKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
153. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
154. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRUI
155. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJAI
156. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ PRADINEI MOKYKLAI
157. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ R. PALUKNIO LONGINO KOMOLOVSKIO GIMNAZIJAI
158. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
159. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO TARP TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS (LIETUVOS RESPUBLIKA) IR KOŠALINO MIESTO SAVIVALDYBĖS (LENKIJOS RESPUBLIKA) PATVIRTINIMO
160. DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO
161. DĖL ASMENŲ, LABIAUSIAI NUSIPELNIUSIŲ SPARTINANT TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĘ— EKONOMINĘ PLĖTRĄ, VISUOMENIO ĮVERTINIMO NUOSTATŲ PAKEITIMO
162. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. S1-203 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ LIGONINĖS STACIONARIŲ LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
163. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, TRAKŲ R. SAV., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., ANTANIŠKIŲ K., KADASTRO NR. 7970/0002:10 IR KADASTRO NR. 7970/0002:46, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
164. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS DARIAUS IR GIRĖNO G. 6, AUKŠTADVARYJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
165. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
166. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ LENTVARIO MIESTE“
167. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
168. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
169. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
170. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO PLANAVIMO, PLĖTROS, STEBĖSENOS, INVESTICIJŲ IR VYKDANČIŲJŲ ASMENŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS NUOLATINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
171. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATIKSLINIMO
172. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
173. DĖL GYVENAMOJO NAMO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKUOSE, VYTAUTO G. 52, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
174. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
175. DĖL MOKYKLOS PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ TRAKŲ R. SAV., GRENDAVĖS K., EŽERO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
176. DĖL KULTŪROS NAMŲ PASTATO PATALPOS, ESANČIOS TRAKUOSE, VYTAUTO G. 69, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
177. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPŲ, ESANČIŲ LENTVARYJE, BAŽNYČIOS G. 3, PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO
178. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ MENO MOKYKLAI
179. DĖL TURTO PERDAVIMO TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINEI MOKYKLAI
180. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
181. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO (NR. ASV17) ATKARPOS ČIŽIŪNŲ K., AUKŠTADVARIO SEN., TRAKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMAS“
182. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
183. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
184. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
185. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
186. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. S1E-91 DALINIO PAKEITIMO
187. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONCESININKO VEIKLOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NAUJOS SUDĖTIES SUDARYMO
188. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO
189. DĖL PARDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
190. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
191. DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ NAUJOS REDAKCIJOS
192. DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. S1E-95 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO‘‘ NAUJOS REDAKCIJOS
193. DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO
194. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
195. DĖL VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ PAKEITIMO
196. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
197. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO
198. DĖL TERITORIJOS SUFORMAVIMO BENDRAM (VIEŠAM) NAUDOJIMUI, ONUŠKIO SEN., DUSMENŲ K. KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPUI PRAPLĖSTI
199. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
200. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis