Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Įsakymas
Rasta dokumentų: 1354
1. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
2. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO
3. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ/SENIŪNIJŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
4. DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ADMINISTRAVIMĄ
5. DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PROCESŲ ĮGYVENDINIMO
7. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. P3E-2 „DĖL PIRKIMO ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
8. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
10. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
11. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
12. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
13. DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES
14. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO KOMISIJOS SUDARYMO
15. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
16. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
17. DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
18. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
19. DĖL NAUJOS SUDĖTIES TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
20. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
21. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
22. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ PRELIMINARAUS 2020 METŲ NUO SAUSIO 9 D. IKI KOVO 15 D. NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
23. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
24. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
25. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ PRELIMINARAUS 2020 METŲ NUO SAUSIO 9 D. IKI KOVO 15 D. NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
26. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
27. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
28. DĖL 2020 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ) PATIKRINIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., TRAKŲ M., BERŽŲ G., RENGIMO
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., TRAKŲ M., BERŽŲ G., RENGIMO
31. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2020 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
32. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
33. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
34. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
35. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
36. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
37. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO
38. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
39. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
40. DĖL ADRESŲ KEITIMO
41. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
42. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
43. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO
44. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
45. DĖL ADRESŲ PANAIKINIMO IR SUTEIKIMO
46. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
47. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
48. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
49. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
50. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis