Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Įsakymas
Rasta dokumentų: 1386
1. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
3. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
4. DĖL DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE
5. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
6. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
7. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
8. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
9. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
10. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
11. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
12. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
13. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
14. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
15. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
16. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
17. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
18. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
19. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
20. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PAPILDYMO
21. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
22. DĖL ŠILDYMO ĮSTAIGOSE
23. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
24. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO
25. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
26. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. P2E-34 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TRAKŲ SENIŪNIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ/SENIŪNIJŲ 2020 METŲ NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
28. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
29. DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ADMINISTRAVIMĄ
30. DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
31. DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PROCESŲ ĮGYVENDINIMO
32. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. P3E-2 „DĖL PIRKIMO ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
33. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
34. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
35. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
36. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
37. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
38. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
39. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
40. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
41. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
42. DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES
43. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO KOMISIJOS SUDARYMO
44. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
45. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
46. DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
47. DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
48. DĖL NAUJOS SUDĖTIES TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
49. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
50. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis