Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-127 2014-04-03
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2014 m. balandžio 3 d. Nr. S1- 127

Trakai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000 Nr. 91-2832, 2008, Nr. 113-4290)  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies  9 punktu,  Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2009 m. gruodžio 29 d. tarybos sprendimo Nr. S1-374  XVI skyriumi, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti pridedamą Trakų rajono savivaldybės administracijos  ir  administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytautas Zalieckas

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Parengė

Irena Karpičienė, tel. 555 24, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

Į pradžią