Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-37 2015-04-02
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EIMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

                                      

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EIMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 2 d. Nr. S1-37

 Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti naujos redakcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Trakų rajono savivaldybėje naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. S1–372 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos“.

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,                                                                                            Marija Puč

pavaduojanti Savivaldybės merą                                                                                                            

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana Žilionienė, tel. (8 528) 51 210, el. p. svetlana.zilioniene@trakai.lt

Aidas Rakauskas, tel. (8 528) 58 307, el. p. aidas.rakauskas@trakai.lt

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Trakų rajono savivaldybės tarybos

                      `                                                                                     2015 m. balandžio 2 d.

                                                                                                            Sprendimu Nr. S1-37

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EIMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Šis tvarkos aprašas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Trakų rajono savivaldybėje naudojimą.

2. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti tarp seniūnijų paskirstoma taip:

pusė sumos – pagal seniūnijų teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

pusė sumos – pagal seniūnijoms priklausančių kelių (gatvių) ilgį.

3. 2015 metais ne mažiau kaip 40 procentų, nuo 2016 metų – ne mažiau kaip 50 procentų  skirtų lėšų turi būti naudojama kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą; ne mažiau kaip 5 procentai skirtų lėšų turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) finansuoti.

4. Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal kelių valdytojų pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus objektų sąrašus. Laikomasi šių nuostatų:

4.1. Už lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, objektų pripažinimą tinkamais naudoti atsako savivaldybė.

4.2. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) naudojamos:

4.2.1. keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4.2.2. apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti);

4.2.3. paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiams, lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti);

4.2.4. tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4.2.5.techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

4.2.6. ekstremalių įvykių padariniams likviduoti;

4.2.7. keliams (gatvėms), kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

4.2.8. Apšvietimui keliuose (gatvėse) įrengti, rekonstruoti;

4.2.9. automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

4.2.10. šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti.

4.3. Už Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti lėšomis finansuojamų objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą, projektų ekspertizę, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir lėšų tikslinį naudojimą, atsiskaitymą su rangovu atsako savivaldybės, kurioms skirto Programos finansavimo lėšos iš rezervo.

5. Savivaldybių prašymai skirti Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti, teikiami ir vertinami susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

6. Pasibaigus metams, savivaldybė pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai atliktų darbų ir lėšų naudojimo ataskaitas.

_________________________________

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią