Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-92 2015-04-30
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

                         

 

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. S1-92

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), 232, 240 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2014 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Irena Karpičienė, tel. 555 24, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

 

 

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                  Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                  2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1-92

 

 

                                                               traku herbas

 

 

 

 

 

                                                           

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO

2014 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        TRAKAI

      2015 m. balandžio 30 d.

                                                            Mieli Trakų rajono gyventojai,

2014 metai atnešė nemažai naujovių bei iššūkių, vyko aktyvus pasiruošimas naujos valiutos įvedimui, rajone duris atvėrė naujos įstaigos.  2014 metais Savivaldybės mere dirbau tik 5 mėnesius, tačiau kartu su komanda  pavyko nuveikti nemažai rajonui reikalingų darbų. Tęsėme pradėtus, atnaujinome sustabdytus darbus, priėmėme sprendimus, duodančius ir dar duosiančius teigiamų rezultatų rajono gyventojams.

Džiugina baigtas, trejus metus trukęs, vienas didžiausių  Savivaldybės investicinių projektų  „Lentvario miesto Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio gatvių rekonstrukcija“, keičiančių miesto veidą. Užbaigta Rykantų daugiafunkcio centro pastato renovacija. Baigta ir 2011 metais pradėto Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro statyba. Tęsiami Rūdiškių kultūros rūmų statybos darbai. Atlikus techninius pakeitimus Dusmenų daugiafunkcio centro projekte tęsiami darbai, todėl dusmeniškiai dar nesulaukę vasaros, galės džiaugtis nauju, moderniu centru, kuriame susitelkusi bendruomenė galės vykdyti įvairias veiklas. Pradėta daugiabučių namų renovacija. Išspręsta miestą kamuojanti vaikų darželių stygiaus problema (2015 metais vasario 19 dieną  Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje atidarytos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės), veiks ir priešmokyklinukų grupė. Turizmo informacijos centras ir Trakų krašto tradicinių amatų centras persikėlė į naujas patalpas ten, kur suplūsta didžiausi turistų srautai.

Džiaugiuosi atgaivinta tradicija savivaldybės vadovams kartu su administracijos specialistais lankytis seniūnijose, susitikti su gyventojais ir vietoje spręsti iškilusias problemas.

  Žinoma, yra daug spręstinų, įsisenėjusių šilumos ūkio, vandens tiekimo ir nuotekų išvežimo, viešo transporto, kelių problemų, kurių sprendimui reikalingi ne tik kardinalūs pokyčiai,  bet ir laikas, bei didelės investicijos. Siekiame į šiuos sektorius pritraukti reikiamas ES investicijas, analizuojame problemas, dirbame su kainų komisija ir koncesininku. Dedame visas pastangas, kad gyventojai gautų kokybiškas ir prieinamas paslaugas.

        Dėkoju visiems Savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams, tarnautojams, specialistams, įstaigų specialistams, rajono gyventojams savo nuoširdžiu darbu prisidedantiems prie Trakų rajono puoselėjimo ir bendruomenės gerovės.

 

 

 

 

 

 

 

Edita Rudelienė

Trakų rajono savivaldybės merė

TURINYS

I. Įžanga...........................................................................................................................................4

II. Savivaldybės taryba....................................................................................................................5

    Sudėtis struktūra

III. Savivaldybės tarybos veikla.......................................................................................................8

      Tarybos posėdžiai

      Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose

IV. Tarybos komitetai (sudėtys, veikla, Tarybos narių dalyvavimas Komitetų posėdžiuose)........10

    1. Kontrolės komitetas...............................................................................................................11

    2. Biudžeto, finansų, ūkio ir investicijų komitetas.....................................................................11

    3. Švietimo, kultūros, turizmo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas..................................13

V. Tarybos komisijos (sudėtys, veikla)..........................................................................................14

VI. Mero veikla..............................................................................................................................24

       1. Viešieji ryšiai......................................................................................................................25

       2. Savivaldybės atstovavimas.................................................................................................27

       3. Tarptautinis bendradarbiavimas..........................................................................................29

VII. 2014 metų biudžeto formavimas ir įgyvendinimas................................................................43

       Pajamos

       Išlaidos

VIII. Savivaldybės strateginis planavimas, investicijos ir ūkio plėtra...........................................47

VIV. Investiciniai projektai............................................................................................................47

        2014 metų svarbiausi projektai

X. Kelių priežiūra ir plėtra.............................................................................................................55

XI. Baigiamasis žodis....................................................................................................................56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ĮŽANGA

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2014 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1, 7 dalimis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 (su vėlesniais pakeitimais), 232, 240 punktais.

Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2014 metų veiklą ir atstovavimą rajono ir jo gyventojų interesams, Tarybos narių lankomumas tarybos posėdžiuose, priimti svarbiausi bendruomenei aktualūs sprendimai, Komitetų ir Komisijų sandara, Savivaldybės 2014 metų biudžeto įvykdymas, investicinių projektų įgyvendinimo rezultatai, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas, Savivaldybės strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros 2014 metais rezultatai, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas.

Savivaldybės atstovavimas Vilniaus regiono plėtros taryboje, Lietuvos Savivaldybių asociacijoje, Vilniaus Trišalėje taryboje, tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai.

Iki 2014 metų rugpjūčio 5 dienos Trakų rajono savivaldybės meru buvo Vytautas Zalieckas, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijai, mero pavaduotoju Voitechas Vinskevičius, atstovaujantis Darbo partijai, Administracijos direktorius Renatas Dūdys, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijai, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vitalija Burdienė, atstovaujanti partijai „Sąjunga Taip“, mero patarėjai Tomas Romaška, Audronė Virganavičiūtė, Tarybos sekretorė Inesa Kurpiuvienė.

Nuo 2014 metų rugpjūčio 5 dienos Trakų rajono savivaldybės mere buvo išrinkta Edita Rudelienė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžiui, mero pavaduotoja Marija Puč, atstovaujanti Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijai ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”, Administracijos direktorius Jonas Liesys, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžiui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, atstovaujanti Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”, mero patarėjai Tomas Romaška, Aliona Urban (nuo 2015 m. kovo 16 d. nėštumo ir gimdymo atostogos), Tomaš Charukevič (nuo 2015 m. kovo 24 d.), Tarybos sekretorė Gražina Kasperavičienė.

Informacija apie 2014 metų Tarybos, Mero institucijos, Savivaldybės veiklą ir įgyvendintus projektus informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.trakai.lt, vietinėje spaudoje.

 

 

 

II. SAVIVALDYBĖS TARYBA

SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, susidedanti iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – Savivaldybės tarybos narių.

Trakų savivaldybės taryboje dirba 25 tarybos nariai. Savivaldybės tarybai vadovauja Savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Trakų rajono savivaldybės tarybaLietuvos Respublikos Trakų rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta ketveriems metams savivaldybių tarybų rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d.

Į Trakų savivaldybės tarybą 2011 m. vasario 27 d. vykusiuose rinkimuose buvo išrinkti 7 politinių partijų atstovai (Lietuvos socialdemokratų partija, Darbo partija, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Krikščionių partija, Liberalų ir centro sąjunga, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“, Naujoji sąjunga (socialliberalai)).

Eil. Nr.

Tarybos narys

(vardas, pavardė)

Atstovauja politinę partiją

2011 m.

Atstovauja politinę partiją

šiandien

1.

Zofija Abeciūnienė

Nuo 2011 m. kovo 28 d.

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 

Lietuvos Laisvės sąjunga (Liberalai)

2.

Darius Bartkevičius

Krikščionių partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionių demokratų partija

3.

Kęstutis Blaževičius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionių demokratų partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionių demokratų partija

4.

Regina Bologovienė

Liberalų ir centro sąjunga

Lietuvos Liberalų sąjudis

5.

Adelė Gedminienė

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Lietuvos Socialdemokratų partija

6.

Henrik Jankovski

Nuo 2011 m. balandžio 5 d.

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

7.

Vincas Kapočius

Liberalų ir centro sąjunga

Lietuvos Liberalų sąjudis

8.

Leonardas Karnila

Nuo 2011 m. balandžio 5 d.

Liberalų ir centro sąjunga

 

Lietuvos Liberalų sąjudis

9.

Alina Kovalevskaja

Nuo 2011 m. balandžio 5 d.

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

10.

Žydrūnas Lenkauskas

Nuo 2011 m. balandžio 1 d.

Liberalų ir centro sąjunga

 

Lietuvos Liberalų sąjudis

11.

Zenonas Matonis

Nuo 2011 m. balandžio 12 d.

Lietuvos Socialdemokratų partija

 

Lietuvos Socialdemokratų partija

12.

Jolita Matusevičiūtė

Darbo partija

 

Darbo partija

(iki 2014 m. rugpjūčio 26 d.)

13.

Vincas Olechnovičius

Darbo partija

Lietuvos Laisvės sąjunga (Liberalai)

14.

Vytautas Petkevičius

Nuo 2011 m. kovo 28 d.

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 

Lietuvos Socialdemokratų partija

15.

Andrej Prokofjev

Krikščionių partija

Lietuvos Laisvės sąjunga (Liberalai)

16.

Marija Puč

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Valdemaro Tomaševskio blokas”

17.

Nijolė Romaškienė

Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionių demokratų partija

Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionių demokratų partija

18.

Edita Rudelienė

Liberalų ir centro sąjunga

Lietuvos Liberalų sąjudis

19.

Romualdas Rudzys

 

Lietuvos Socialdemokratų partija

20.

Galina Smolskienė

Darbo partija

Lietuvos Socialdemokratų partija

21.

Teresa Solovjova

Nuo 2011 m. balandžio 5 d.