Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-93 2015-04-30
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2015 m. balandžio 30 d. Nr. S1-93

Trakai

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000 Nr. 91-2832, 2008, Nr. 113-4290)  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies  9 punktu,  Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2009 m. gruodžio 29 d. tarybos sprendimo Nr. S1-374  XVI skyriumi, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti pridedamą Trakų rajono savivaldybės administracijos  ir  administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Parengė

Irena Karpičienė, tel. 555 24, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

Dokumento priedai:
S1-93 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią