Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-99 2016-04-28
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS

                                                                                                                        

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. S1-99

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Nustatyti žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

Eil. Nr.

Paskirties kodas

Paskirties pavadinimas

Mokesčio tarifas

(procentai)

1

610

Žemės ūkio žemė

1,2

2

611,612

Žemės ūkio (sodų) žemė

0,2

3

820

Vandens ūkio žemė

1,2

4

710

Miškų ūkio paskirties žemė (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

1,2

5

810

Konservacinė

0,5

6

940

Kita (gyvenamosios teritorijos)

0,3

7

954

Kita (daugiabučiams namams)

0,3

8

953

Kita (daugiaaukščių teritorijos)

0,3

9

950

Kita (individualiesiems namams)

0,3

10

952

Kita (mažaaukščių teritorijos)

0,3

11

970

Kita (pramoniniams statiniams ir sandėliavimo)

0,4

12

972

Kita (komercinė veiklai)

0,4

13

993

Kita (infrastruktūros teritorijos)

0,4

14

960

Kita (naudingųjų iškasenų teritorijos)

0,5

15

968

Kita (rekreaciniams statiniams)

0,4

16

994

Kita (visuomeninės paskirties teritorijos)

0,3

17

 

Kitoms į lentelės 1-16 eilutėse nurodytas paskirtis nepatenkančioms paskirtims (būdams)

1

18

 

Nenaudojama, apleista žemės ūkio naudmenų žemė

2

19

 

Kitos paskirties apleista žemė (išskyrus nurodytą 18 punkte)

2

2. Šiuos mokesčio tarifus taikyti apskaičiuojant žemės mokestį 2017 metų mokestiniu laikotarpiu.

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

Danė Rudelienė, tel. (8 528) 58 304,  el. p. dane.rudeliene@trakai.lt

Į pradžią