Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-104 2016-04-28
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                         

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. S1-104

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 (su vėlesniais pakeitimais), 230, 232 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Simona Gudabskaitė, tel. 54035, el. p. simona.gudabskaite@trakai.lt

Į pradžią