Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. S1-184 2016-08-04
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., RAUDONĖS I K., KADASTRINIS NR. 7901/0004:98, KADASTRINIS NR. 7901/0004:129, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., RAUDONĖS I K., KADASTRINIS NR. 7901/0004:98, KADASTRINIS NR. 7901/0004:129, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

 

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. S1-184

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros  skyriaus 2016-06-08 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. TP1-275, Trakų rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:     

1.         Tvirtinti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., kadastrinis Nr. 7901/0004:98, kadastrinis Nr. 7901/0004:129, detalųjį planą ir jo sprendinius:

1.1.   Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kadastrinis Nr. 7901/0004:98 ir kadastrinis Nr. 7901/0004:129, apjungiami ir dalijami į šešiolika žemės sklypų.

1.2.   Žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

1.3.   Žemės sklypuose Nr. 1, Nr. 3 – Nr. 9, Nr. 11, Nr. 14, Nr. 15 – leistinas pastatų aukštis iki 8,50  m, užstatymo tankumas – 22 %, intensyvumas – 30 %.

1.4.   Žemės sklypuose Nr. 2 – leistinas pastatų aukštis iki 8,50 m, užstatymo tankumas – 21 %, intensyvumas – 30 %.

1.5.   Žemės sklypuose Nr. 10, Nr. 16 – leistinas pastatų aukštis iki 8,50 m, užstatymo tankumas – 20 %, intensyvumas – 30 %.

1.6.   Žemės sklype Nr. 12 – leistinas pastatų aukštis iki 8,50 m, užstatymo tankumas – 16 %, intensyvumas – 30 %.

1.7.   Žemės sklype Nr. 13 – leistinas pastatų aukštis iki 8,50 m, užstatymo tankumas – 17 %, intensyvumas – 30 %

1.8.   Žemės sklypų plotai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai – pagal priedą Nr. 1.

 

 

2. Įpareigoti žemės sklypų savininkus inžinerinės infrastruktūros objektus įrengti savo lėšomis, teritorijoje įrengus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus – prisijungti prie jų.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Steponavičienė, tel. (8 528) 53 980, faks. (8 528) 55 524, el. p. audrone.steponaviciene@trakai.lt

Į pradžią