Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1-57 2017-04-06
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2017 m. balandžio 6 d. Nr. S1-57

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimo Nr. S1-136, 231, 232 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  patvirtinti pridedamą Trakų rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Parengė

Irena Karpičienė, tel. (8 5280) 555 24, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

Dokumento priedai:
S1-57 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią