Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-46 2018-04-05
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. S1E-46

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimo Nr. S1-136, 231, 232 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti pridedamą Trakų rajono savivaldybės administracijos  ir  administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Darius Kvedaravičius, tel. (8 528) 58 300, el. p. darius.kvedaravicius@trakai.lt

Irena Karpičienė, tel. (8 528) 55 524, el. p. irena.karpiciene@trakai.lt

Į pradžią