Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-99 2018-05-31
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. S1E-99

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Nustatyti žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

Eil. Nr.

Paskirties kodas/Naudojimo būdo kodas

Paskirties pavadinimas/Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčių tarifai

(procentai)

Verčių zonos

Paskirtis

Naudojimo būdas

1

2

3

4

5

6

1.

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

0,73

52.1.2

1.1.

 

300,328,329

Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

0,18

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

300,328,329

Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

0,16

52.1.2

1.2.

 

301,302,303

Specializuotų ūkių žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai

1,08

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

301,302,303

Specializuotų ūkių žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai

0,73

52.1.2

2.

710

 

Miškų ūkio paskirties sklypai (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

1,08

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

710

 

Miškų ūkio paskirties sklypai (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

0,68

52.1.2

2.1.

 

304, 305, 306, 307

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai ir ūkinių miškų sklypai

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

304, 305, 306, 307

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai ir ūkinių miškų sklypai

0,68

52.1.2

3.

810

 

Konservacinės paskirties žemės sklypai

0,43

Visos

3.1.

 

313, 326

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai ir gamtinių rezervatų žemės sklypai

0,43

Visos

4.

820

 

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

1,1

Visos

4.1.

 

308, 309, 310, 311

Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai, rekreaciniai vandens telkiniai, ekosistemas saugantys vandens ir bendro naudojimo vandens telkiniai

1,1

Visos

5.

995

 

Kitos paskirties žemės sklypai

 

 

5.1.

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,21

52.1.2

5.2.

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,21

52.1.2

5.3.

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,36

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,29

52.1.2

5.4.

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,28

52.1.2

5.5.

 

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,29

52.1.2

5.6.

 

319

Rekreacinės teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

319

Rekreacinės teritorijos

0,28

52.1.2

5.7.

 

320

Bendro naudojimo teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

320

Bendro naudojimo teritorijos

0,21

52.1.2

5.8.

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

0,73

52.1.2

5.9.

 

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

0.27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

0.21

52.1.2

5.10.

 

330, 331

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

330, 331

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

0,21

52.1.2

5.11.

 

332, 333

Susisiekimo, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, susisiekimo, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

0,36

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

332, 333

Susisiekimo, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, susisiekimo, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

0,29

52.1.2

6

Visiems kitiems šios lentelės 1-5 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

1

Visos

7

 

 

Nenaudojama, apleista žemės ūkio naudmenų žemė

2

Visos

8

 

 

Kitos paskirties apleista žemė (išskyrus nurodytą 7 punkte)

2

Visos

 

2.      Šiuos mokesčio tarifus taikyti apskaičiuojant žemės mokestį 2019 metų mokestiniu laikotarpiu.

3.      Nustatyti 2019 metams neapmokestinamuosius žemės sklypų plotus miesto vietovėje – 0,3 ha ir kaimo vietovėje – 3,0 ha šiems žemės savininkams:

3.1. fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.2. fiziniams asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.3. nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.4. daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Danė Rudelienė, tel (8 528) 58 304, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt

Violeta Vaitkūnienė, tel. (8 528) 41 214,  el. p. violeta.vaitkuniene@trakai.lt

Į pradžią