Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-11 2019-04-25
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. S1E-11

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. S1-136, 151, 152, 158, 159  punktais, Trakų rajono   savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti tokios sudėties Trakų rajono savivaldybės tarybos naujos kadencijos įgaliojimų laikotarpiui nuolatinę Antikorupcijos komisiją iš 9 narių:

Jelena Jočionienė, savivaldybės tarybos narė;

Marija Puč, savivaldybės tarybos narė;

Andrej Prokofjev, savivaldybės tarybos narys;

Nerijus Šiaulys, savivaldybės tarybos narys;

Vladislav Kravčun, savivaldybės tarybos narys;

Valdemaras Pavlovič, Lentvario seniūnijos Račkūnų seniūnaitijos seniūnaitis;

Valentina Naudžiūnienė, Lentvario bendruomenės atstovė;

Kęstutis Blaževičius, Bijūnų bendruomenės atstovas;

Dominyka Semionovė, Angelų kalvos bendruomenės pirmininkė.

2. Skirti Antikorupcijos komisijos pirmininku Nerijų Šiaulį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos  įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

Parengė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Anželika Geiciūnienė

Į pradžią