Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-6 2019-04-25
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. S1E-6

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies  9 punktu,  Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. S1-136, 231, 232 punktais,  Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos  ir  administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė          

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Parengė

L. e. administracijos direktoriaus pareigas

Darius Kvedaravičius

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Irena Karpičienė

Dokumento priedai:
S1E-6 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
Į pradžią