Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-67 2019-05-30
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. S1E-67

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 (su vėlesniais pakeitimais), 230, 232 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                   Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Jovita Savel

Dokumento priedai:
S1E-67 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią