Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-77 2019-06-27
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TVIRTINIMO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. S1E–77

Trakai  

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir siekdama koordinuoti veiklą, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybės teritorijoje, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.              Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naują  sudėtį (pridedama).

2.              Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. S1-47 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Edita Rudelienė

______________

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vyriausiasis specialistas (Jaunimo reikalų koordinatorius)

Vygandas Kieras

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27  d.

sprendimu  Nr. S1E–77

 

Trakų rajono SAVIVALDYBĖS jaunimo reikalų tarybA

 

 

1.       Andrius Šatevičius, (Trakų rajono savivaldybės tarybos narys);

2.       Evelina Kislych-Šochienė (Trakų rajono savivaldybės mero patarėja);

3.       Jovita Savel (Trakų rajono savivaldybės tarybos sekretorė);

4.        Natalija Šidlauskienė (Trakų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė);

5.       Anželika Geiciūnienė (Trakų rajono savivaldybės teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkciją);

6.       Ugnė Kumparskaitė (VŠĮ „Jaunimo stotelė“);

7.       Ugnė Liucvaikytė (Trakų rajono Aukštadvario gimnazija);

8.       Vakarė Petrovaitė (Trakų rajono Rūdiškių gimnazija);

9.       Akvilė Zalieckaitė (Trakų rajono Rūdiškių gimnazija);

10.    Martynas Kazlauskas (Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija).

 

Į pradžią