Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. S1E-114 2019-09-26
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO

 

2019 m.  rugsėjo 26 d. Nr. S1E-114

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2019 metams valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu ar suteiktos naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, ar kuria naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau nuomos sutartys nesudarytos, nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal verčių žemėlapius):

1.1. žemės ūkio paskirties žemės sklypams:

1.1.1. 52.3, 52.10, 52.1.2, 52.11, 52.21, 52.22, 52.26 verčių zonose – 0,1 proc.;

1.1.2. 52.1.1, 52.12, 52.19, 52.24 verčių zonose – 0,2 proc.;

1.1.3. 52.2, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.15, 52.16 verčių zonose – 0,3 proc.;

1.1.4. 52.18 verčių zonoje – 0,4 proc.;

1.1.5. 52.14, 52.20 verčių zonose – 0,5 proc.;

1.1.6. 52.13, 52.25 verčių zonoje – 0,7 proc.;

1.1.7. 52.4 verčių zonoje – 1 proc.;

1.1.8. 52.17, 52.23 verčių zonoje – 1,3 proc.

1.2. komercinės paskirties žemės sklypams:

1.2.1. 52.3, 52.11, 52.13, 52.25 verčių zonose – 0,1 proc.;

1.2.2. 52.12 verčių zonoje – 0,2 proc.;

1.2.3. 52.1.1, 52.1.2, 52.2, 52.5, 52.6, 52.7, 52.9, 52.10, 52.15, 52.16, 52.21, 52.22, 52.26 verčių zonose – 0,3 proc.;

1.2.4. 52.8 verčių zonoje – 0,4 proc.;

1.2.5. 52.18 verčių zonoje – 0,5 proc.;

1.2.6. 52.14 verčių zonoje – 0,6 proc.;

1.2.7. 52.20 verčių zonoje – 0,8 proc.;

1.2.8. 52.4, 52.17, 52.23 verčių zonose – 1 proc.;

1.2.9. 52.19, 52.24 verčių zonoje – 2,7 proc.

1.3. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams:

         1.3.1. 52.1.2, 52.3, 52.10, 52.11, 52.13, 52.14, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26 verčių zonose – 0,1 proc.;

1.3.2. 52.1.1, 52.12 verčių zonose – 0,2 proc.;

1.3.3. 52.5, 52.6, 52.7, 52.9, 52.15, 52.16, 52.17, 52.23 verčių zonose – 0,3 proc.;

1.3.4. 52.2, 52.8, 52.18 verčių zonoje – 0,4 proc.;

1.3.5. 52.20 verčių zonoje – 0,5 proc.;

1.3.6. 52.4, 52.19, 52.24 verčių zonoje – 1 proc.

1.4. gyvenamųjų teritorijų ir kitos paskirties žemės sklypams:

1.4.1. 52.1.2, 52.3, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26 verčių zonose – 0,1 proc.;

1.4.2. 52.1.1 verčių zonoje – 0,2 proc.;

1.4.3. 52.2, 52.5, 52.6, 52.7, 52.9, 52.14, 52.15, 52.16 – 0,3 proc.;

1.4.4. 52.8, 52.18 verčių zonose – 0,4 proc.;

1.4.5. 52.20 verčių zonoje – 0,9 proc.;

1.4.6. 52.4 verčių zonoje – 1 proc.;

1.4.7. 52.19, 52.24 verčių zonoje – 2,7 proc.;

1.4.8. 52.17, 52.23 verčių zonoje – 3,3 proc.

1.5. garažų bendrijoms, kurioms žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, taikyti 0,1 procento tarifą.

2. Nenaudojamiems, apleistiems nuomojamiems valstybiniams žemės sklypams taikyti 50 procentų didesnį tarifą nei nustatyta 1 sprendimo punkte, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 punkte numatyto maksimalaus 4 procentų žemės nuomos mokesčio tarifo.

3. Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu sodininkų bendrijų ir jų narių nuomojamos (naudojamos) sodų sklypų žemės.

4. Asmenis, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba asmenis, sukakusius senatvės pensijos amžių, arba  nepilnamečius, kai žemės sklypas išnuomotas ne aukciono tvarka, atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio – nuomininkus (naudotojus), kai žemės sklypo plotas miesto vietovėje yra iki 0,3 ha žemės arba kaimo vietovėje – iki 3 ha žemės. Kai valstybinės žemės nuomininkas (naudotojas) turi teisę į žemės nuomos mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse, kurioms nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis (ND), žemės sklypai laikomi vienu sklypu.

5. Nustatyti 2019 m. žemės nuomos deklaravimo terminus:

5.1. Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos;

5.2. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius apskaičiuoja fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio dydį ir apie tai juos informuoja iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

6. Nustatyti 2019 m. žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus: valstybinės žemės sklypų naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į Savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

7. Atleisti fizinius asmenis nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, kai apskaičiuotas mokestis ne didesnis kaip 1,45 Eur.

8. Atsiradus duomenų netikslumams ir patikslinus deklaraciją, žemės nuomos mokesčius sumokėti per mėnesį (30 dienų) nuo patikslinimo dienos.

9. Sprendimo vykdymo kontrolę pavesti Savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

Tatjana Genaitienė

Į pradžią