Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. P3E-12 2020-01-29
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ PRELIMINARAUS 2020 METŲ NUO SAUSIO 9 D. IKI KOVO 15 D. NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

   traku herbas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ preliminaraus 2020 metų NUO SAUSIO 9 D. IKI KOVO 15 D. numatomų pirkti būtiniausių perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 29 d.  Nr. P3E-12

Trakai

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 2 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1, 2 dalimis, Trakų rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės taisyklių III skyriumi:

           1. T v i r t i n u Trakų rajono savivaldybės administracijos skyrių preliminarų 2020 metų nuo sausio 9 d. iki kovo 15 d. numatomų pirkti būtiniausių perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą (pridedama).

            2. P a v e d u Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiesiems specialistams pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbti preliminarių pirkimų suvestinę.

         

Administracijos direktorius                                                                             Darius Kvedaravičius

______________

 

Parengė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Edita Dagienė


PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. sausio        d. įsakymu Nr. P3E-

 

PRELIMINARUS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ

2020 METŲ NUO SAUSIO 9 D. IKI KOVO 15 D. NUMATOMŲ PIRKTI BŪTINIAUSIŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma)

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 arba 24 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.01

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ išmaniųjų interaktyvių lentų pirkimas

30200000-1

8 157

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.02

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ ištraukiamų lentų pirkimas

38653400-1

661

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.03

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ kompiuterinės technikos pirkimas ((M. Šimelionio gimnazijos edukacinėms erdvėms)

30200000-1

13 607

I ketv.

1 mėn.

ne

taip

ne

taip

1.04

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ kompiuterinės technikos pirkimas  (Priešmokyklinio ugdymo erdvėms)

30200000-1

872

I ketv.

1 mėn.

ne

taip

ne

taip

1.05

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ baldų pirkimas (M. Šimelionio gimnazijos edukacinėms erdvėms)

39160000-1

39113000-7

39 090

 

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

taip

taip

1.06

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ užuolaidų langams ir scenai pirkimas (M. Šimelionio gimnazijos ir priešmokyklinio ugdymo edukacinėms erdvėms)

39515000-5

12 397

 

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.07

Įgyvendinant projektą „Ugdymo kokybės gerinimas M. Šimeliono gimnazijoje“ baldų pirkimas (M. Šimelionio gimnazijos ir priešmokyklinio ugdymo edukacinėms erdvėms)

39160000-1

39161000-8

39113000-7

101 612

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

taip

taip

1.08

Dzūkų g. ir Klevų alėjos skg. Lentvaryje, rekonstravimo; kitos paskirties inžinerinių statinių Klevų alėjos skg. 2, Lentvaryje statybos rangos darbai

45233142-6 45112711-2

 

1 391 341

 

I ketv.

16 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.09

Vaizdo stebėjimo kamerų draudimo paslaugos

66515200-5

9 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.10

Viryklės su orkaitėmis

39710000-2

1 900

I-IV ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.11

Nekilnojamo turto vertės nustatymo ataskaitų parengimo paslaugos

70330000-3

8 700

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.12

Sveikatos raštingumą didinančių šviečiamųjų ir informacinių renginių organizavimo paslaugos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“

80560000-7

79952000-2

12 100

I ketv.

12 men.

ne

ne

ne

taip

1.13

Sveikatos raštingumą didinančių mokymų organizavimo paslaugos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“

80560000-7

79952000-2

25 100

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.14

Paslaugų teikimo kokybės standarto parengimo ir įdiegimo paslauga Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

79410000-1

7 900

I ketv.

10 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.15

Darbuotojų kompetencijų stiprinimo mokymų paslauga įgyvendinant  projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“

80590000-6

5 900

I ketv.

6 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.16

Viešinimo priemonių gamybos paslaugos įgyvendinant  projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“

39294100-0

600

I ketv.

2 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.17

Viešinimo paslaugos įgyvendinant  projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“

39294100-0

200

I ketv.

2 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.18

Turto vertinimo paslaugos įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“

70330000-3

230

I ketv.

24 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.19

Gyvenamojo namo pritaikymo neįgaliesiems rangos darbai įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“

45454000-4

3 500

I ketv.

24 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.20

Vaikų dienos centro patalpų, esančių   Bažnyčios g. 18, Lentvaris (unikalus numeris 7994-0034-9010), paprastojo remonto darbai, įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“

45453100

39 000

I ketv.

24 mėn.

ne

ne

ne

taip

1.21

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ administravimo paslaugos

79421000-1

1 700

I ketv.

24 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.22

Investicijų projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ atnaujinimas

73200000-4 

 

5 000

I ketv.

1 mėn.

ne

ne

 

 

ne

ne

1.23

Antžeminių konteinerinių aikštelių įrengimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos

71319000-7

500

I ketv.

2 mėn.

ne

taip

ne

ne

1.24

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo, inžinerinio statinio (medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež., Trakų m.) atstatymo rangos darbai

45112700-2

45222000-9

537 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

taip

taip

1.25

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo, inžinerinio statinio (medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež., Trakų m.) atstatymo darbų techninė priežiūra

71520000-9

3 000

I ketv.

12 mėn.

ne

taip

ne

ne

1.26

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo, inžinerinio statinio (medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež., Trakų m.) atstatymo projekte

71248000-8

 

3 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

1.27

Projekte „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ numatyto vejos pjovimo traktoriaus įsigijimas

 

16320000-4

6 480

I ketv.

6 mėn.

ne

ne

ne

ne

 

ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS

DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRELIMINARUS PLANAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma),

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ar 24 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1

Daugiabučio gyvenamojo namo Tiškevičių g. 5, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav. (Lentvario dvaro sodybos tarnų namo (u.k.22211)) paprastojo remonto projektas

71200000-0

71220000-6

2 999

I ketv.

4 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.2

Daugiabučio gyvenamojo namo Tiškevičių g. 3, Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav. (Lentvario dvaro sodybos arklidė – namas (u.k. 22209)) konstrukcijų tyrimai

71250000-5

1 500

I ketv.

4 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.3.

Konsultacinės paslaugos susijusios su Trakų kultūros rūmų architektūrinio projekto konkurso rezultatų įgyvendinimu

72224000-1

9 900

I ketv.

18 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.4

Trakų rajono savivaldybės elektroninių žemėlapių portalo infrastruktūros funkcionalumo plėtrai skirtų GIS pagrindo informacinių sprendimų sukūrimo, diegimo ir garantinio aptarnavimo paslaugos.

38221000-0 72212600-5 48800000-6

9 900

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.5

Pėsčiųjų tako  Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. (atkarpa nuo Birutės g. 8, iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos projekto bendroji ekspertizė

71319000-7

1 600

I ketv.

1mėn.

ne

taip

ne

ne

2.6

Pėsčiųjų tako  Totoriškių ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav., (atkarpa nuo Vytauto g. 69  iki Ežero g. 7) statybos projektas bendroji ekspertizė

71319000-7

1 600

I ketv.

1mėn.

ne

taip

ne

ne

2.7

Trakų rajono savivaldybės teritorijos pramonės ir sandėliavimo zonos Guopstų ir Šventininkų k. susisiekimo inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcijos parengimas

71313000-5

8 000

I ketv.

3 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.8

Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto kelio trijų skulptūrų atnaujinimo (remonto) darbai

50000000-5

9 900

I ketv.

6 mėn.

ne

ne

ne

ne

2.9

Daugiafukcinio centro, Ežero g.12, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos projektas

71220000-6

13 000

I ketv.

6 mėn.

ne

taip

ne

taip

2.10

Geodezininko, žemėtvarkininko, matininko paslaugos

71354300-7

713518104

47 933,06

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

taip

 

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRELIMINARUS PLANAS

 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbų) pavadinimas

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma), eurais

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23, 24 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.

Svečių priėmimas (maitinimas)

55300000-3

5 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.2.

Kava, arbata, bakalėja

41110000-3

15842200-4

15861000-1

3 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.3.

Svečių priėmimas (apgyvendinimas viešbučiuose)

55110000-4

5 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.4.

Biuro popierius

30197620-8

30198100-4

5 000

I ketv.

12 mėn.

ne

taip

ne

ne

3.5.

Knyga ,,Šeimos knyga“

22120000-7

6000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.6.

Kompiuteriai

30213100-6

30213300-8

5 000

I ketv.

4 mėn.

ne

taip

ne

ne

3.7.

Keleivių vežimo transporto nuoma

60115000-2

5 000

I ketv.

4 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.8.

Patalpų remonto darbai (avarijų likvidavimas)

45440000-3

45442121-2

45421100-5

45430000-0

3 000

I ketv.

4 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.9.

Kenkėjų naikinimas ir profilaktika

45232460-4

3 000

I ketv.

12 mėn.

ne

ne

ne

ne

3.10.

Spauda (laikraščiai, žurnalai)

 

79800000-2

5 000