Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. P2E-202 2020-03-12
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PROCESŲ ĮGYVENDINIMO 2020 m. kovo d. Nr. P2E - Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d Nutarimą Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", siekdamas maksimaliai sumažinti galimus padarinius dėl koronaviruso COVID-19 epidemijos Trakų rajono savivaldybės teritorijoje: 1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.: 1.1. s u s t a b d a u visus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų renginius; 1.2. r e k o m e n d u o j u: 1.2.1. visoms Trakų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę; 1.2.2. prekybos vietų savininkams imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi; 1.2.3. sustabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės; 1.2.4. gyventojams, kreipiantis į savivaldybės įstaigas, institucijas, naudotis nuotolinėmis paslaugų priemonėmis: elektroniniu paštu, telefonu, el. paslaugų platforma.

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PROCESŲ ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. P2E-202

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d Nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, siekdamas maksimaliai sumažinti galimus padarinius dėl koronaviruso  COVID-19 epidemijos  Trakų rajono savivaldybės teritorijoje:

             1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

             1.1.  s u s t a b d a u visus savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų renginius;

             1.2.  r e k o m e n d u o j u:

 1.2.1. visoms Trakų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę;

1.2.2. prekybos vietų savininkams imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi;

            1.2.3. sustabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės;

            1.2.4. gyventojams, kreipiantis į savivaldybės įstaigas, institucijas, naudotis nuotolinėmis paslaugų priemonėmis: elektroniniu paštu, telefonu, el. paslaugų platforma.

             2. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. s u s t a b d a u Trakų rajono savivaldybės darželių ir neformaliojo ugdymo (būrelių) veiklą, tame tarpe Trakų globos ir socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos tarnybos.

             Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                       Darius Kvedaravčius

______________

 

 

Parengė

Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Jonas Kriaučiūnas

 

Į pradžią