Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-93 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2020 METAMS

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2020 METAMS

 

2020 m.           d.    Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo  ir lėšų  apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašą ir kainas 2020 metams (pridedama).

  2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. S1E-35 „Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2019 metams“.

  3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. kovo  d.

sprendimu Nr. SPE-

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

2020 METAMS

 

1. TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

1.1. Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

1.

Maitinimo organizavimas (pietūs)

1 kartas

5 kartai per savaitę, maitinant TGSPC

2,00

 

2.

Transporto paslaugų organizavimas

1 km

Ne daugiau kaip

300 km vienam asmeniui per metus

1 km – 0,70

1 val. prastova – 2,20

3.

Asmens higiena ir priežiūra (maudymasis)

1 kartas

 

3,70

4.

Skalbimas

1 kartas

 

1 kartas iki 5 kg  Vienam asmeniui ne daugiau kaip 2 kartai per mėnesį

1 kg – 1,20

 

1.2.Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos  kaina

(eurais)

1.

 

Socialinė priežiūra (pagalba į namus)

75

 

Iki 10 val. per savaitę

 

1 valanda

4.60

 

2.

Dienos socialinė globa asmens namuose*

65

 

Iki 8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

1 valanda

4,53

 

3.

Dienos socialinė globa institucijoje:**

10

8 val. per dieną 5 kartai per savaitę

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trumpalaikė socialinė globa (laikinojo atokvėpio paslauga)**

 

Iki 5 parų per savaitę

1 valanda 

5,30

* 2016–2020 m. socialinė globa namuose teikiama kartu su slauga namuose (integrali pagalba namuose).

** paslauga teikiama nuo 2019-05-02 Lentvario socialinės globos tarnyboje.

 

 

2. ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

 

2.1. Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinė paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kaina (eurais)

1.

Maitinimo organizavimas

 

 

 

1.1.

Pietūs

1 kartas

 

5 dienos per savaitę

3,00

1.2.

Dienos maitinimas

  3 kartai 

per dieną

5,80

2.

Transporto paslaugų organizavimas

     1 km

 

Ne daugiau kaip 300 km., vienam asmeniui metus

1 km - 0,70

1 val. prastova  - 2,20

3.

Asmens higiena ir priežiūra (maudymasis)

1 kartas

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį

3,70

4.

Skalbimas

1 kartas

1 kartas iki 5 kg.

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartą per mėnesį

1 kg - 1,20

2.2. Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

1.

 

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims)

 

Iki 5

Iki sutarties        nutraukimo

1 mėnuo

280,00

2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

   iki 25

Iki sutarties nutraukimo

 

 

 

2.1. Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia

 

 

1 mėnuo

600,00

2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia

 

 

1 mėnuo

850,00

3.

 

 

Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras):

Iki 5

8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

 

 

3.1.

Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

 

 

1 diena

1 valanda

23,20

2,90

3.2.

Asmenims su sunkia negalia

 

 

1 diena

1 valanda

36,00

4,53

4.

Socialinė priežiūra

(pagalba į namus)

Iki 40

Iki 10 val. per savaitę

1 valanda

4,60

 

2.3. Kitos paslaugos:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos gavėjų skaičius

Paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Paslaugos kaina

(eurais)

1.

Papildomas mokestis už sunaudotą elektros energiją

gyventojams, kurie naudojasi asmeniniais elektros prietaisais:

1 asmeniui

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. radijo grotuvu

 

1 mėnuo

0,90

1.2. televizoriumi

 

1 mėnuo

1,20

1.3. mikrobangų krosnele

 

1 mėnuo

 

3,00

1.4. šaldytuvu

 

 

1 mėnuo

 

3,50

 

1.5. elektriniu virduliu

 

 

1 mėnuo

 

3,00

 

1.6. asmeniniu kompiuteriu

 

1 mėnuo

2,10

 

 2.

Dokumentų kopijavimas

 

1 lapas

 

0,10

  3.

Spausdinimas spausdintuvu

 

1 lapas

 

0,10

4.

Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams be techninės įrangos

 

1 valanda

6,00

5.

Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams su technine įranga

 

1 valanda

7,50

6.

Nakvynės paslaugos*

 

1 para

16,00

 

* Esant laisvoms vietoms gyvenamuosiuose kambariuose.

 

3. LENTVARIO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMOS CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

3.1.  Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams

Iki 24

Iki vaikui pasibaigs laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba)

1 mėnuo

1267,00

2.

Savarankiško gyvenimo grupė jaunimui, palikusiems institucinę  globą

Iki 8

iki 24 metų

1 mėnuo

1267,00

3.

Vaikų dienos centras

(maitinimas)

Iki 15

Nuo 7 iki 12 metų

1 kartas per dieną

1,05

 

 

4.      TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS

NEĮGALIŲJŲ VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

4.1.  Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjų skaičius

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos kaina

(eurais)

 

1.

Dienos socialinė globa institucijoje:

 

10

8 val. per dieną

5 kartai per savaitę

 

 

 

 

 

 

 

1.1. vaikams su negalia

 

 

1 valanda

4,00

 

1.2. vaikams su sunkia negalia

 

 

1 valanda

4,53

 

 

 

 

  1. TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

5.1.  Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos kaina (eurais)

1.

Maitinimo organizavimas

(maitinimas vaikų dienos centre)

1 kartas

5 dienos per savaitę

1,50

2.

Transporto organizavimas

1 km

Pagal poreikį.

Vienam asmeniui (šeimai) ne daugiau kaip 500 km per metus

0,70

1 val. prastova – 2,20

3.

Sociokultūrinės paslaugos

1 kartas

Pagal poreikį

6,00

4.

Asmens higiena ir priežiūra:

 

Pagal poreikį

 

4.1. Maudymosi paslaugos

1 kartas

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartas per savaitę

3,50

 

4.2. Skalbimo paslaugos

 

 

1 kartas

1 kartas iki 7 kg

Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartas per savaitę

4,00

6.2. Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil.

Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos sudėtis

Socialinės paslaugos kiekis

Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Socialinės paslaugos  kaina  (eurais)

 

 

1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 informavimas,

 konsultavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 bendravimas,

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

 darbinių įgūdžių ugdymas,

 kitos paslaugos

1 val.

Pagal poreikį

3,00*

2.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 informavimas,

 konsultavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 apgyvendinimas (įskaitant dušą, virtuvę, skalbimo paslaugas),

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

 kitos paslaugos

1 para

Neterminuota

11,00

3.

Laikinas apnakvindinimas

 informavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 nakvynės suteikimas,

 minimalios asmens higienos paslaugų organizavimas (dušas),

 minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuvė)

1 para

1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros

10,00

4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 informavimas,

 konsultavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 bendravimas,

 psichologinė pagalba,

 kitos paslaugos

1 val.

Pagal poreikį

5,00**

5.

Psichosocialinė pagalba

 informavimas,

 konsultavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 bendravimas,

 psichologinė pagalba,

 kitos paslaugos

1 val.

Pagal poreikį

10,00**

 

6.

Apgyvendinimas krizių centre

 informavimas,

 konsultavimas,

 tarpininkavimas ir atstovavimas,

 apgyvendinimas (įskaitant dušą, virtuvę, skalbimo paslaugas),

 psichologinė – psichoterapinė pagalba,

 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

1 para

Iki 6 mėn. ar ilgiau

 

19,00

* Šeimoms, auginančiomis vaikus, kuriose pasireiškia socialinės rizikos veiksniai ir kurioms teikiama prevencinė pagalba, ankstyvoji intervencinė pagalba ar intensyvi intervencinė pagalba, paslauga teikiama nemokamai.

** Kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą, arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, paslauga pirmąsias 7 paras (laikino apnakvindinimo atveju 3 paras) teikiama nemokamai.

 

6.3. Kitos paslaugos

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kiekis

Paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas)

Paslaugos kaina

(eurais)

1.

Psichologo konsultacija

 

 

 

1.1. Individualus asmens konsultavimas

1 val.

 Pagal poreikį

5,00 ***

1.2. Individualus poros konsultavimas, individualus šeimos konsultavimas

1 val.

Pagal poreikį

3,00***

2.

Dailės terapijos užsiėmimas

 

 

 

2.1. Individualus vieno asmens užsiėmimas vaikams

1 val.

Pagal poreikį

5,00***

2.2. Individualus vieno asmens užsiėmimas suaugusiam asmeniui

1,5 val.

Pagal poreikį

7,50***

2.3. Grupinis užsiėmimas vaikams

1,5 val.

Pagal poreikį

4,50***

2.4. Grupinis užsiėmimas suaugusiems asmenims

2,5 val.

Pagal poreikį

7,50***

 

*** Šeimoms (šeimos nariams), auginančiomis vaikus, kuriose pasireiškia socialinės rizikos veiksniai ir kurioms teikiama prevencinė pagalba, ankstyvoji intervencinė pagalba ar intensyvi intervencinė pagalba ir nustatytas 1, 2 punktuose nurodytų paslaugų poreikis, paslauga teikiama nemokamai.

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2020 METAMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 6 d.

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės biudžetinių socialines paslaugas teikiančių įstaigų, socialinių paslaugų sąrašą ir kainas 2020 metams, kad galėtų tikslingiau planuoti įstaigos biudžetą ir užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 21 punktu, savivaldybėje esančios socialinių paslaugų įstaigos privalo kiekvienais metais nustatyti perkamas (parduodamas) ar finansuojamas socialinių paslaugų kainas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: nėra

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Lėšos numatytos Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžete.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Apskaitos, Socialinės paramos skyriaus vedėjams, socialinių paslaugų įstaigų ir (ar) padalinių vadovams.

 

PRIDEDAMA: Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo priedo lyginamąjį variantą „Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašas ir kainos 2019-2020 metams“.

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                       Danutė Zalieckienė                                                                              

 

 

Dokumento priedai:
SPE-93 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 2020 METAMS
Į pradžią