Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-82 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio         d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“(su visais vėlesniais keitimais) 235 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti:

1. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

3. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

4. Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

5. Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai. (pridedama).

6. Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

7. Trakų meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

8. Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. balandžio 8 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatas, apsvarstyti 6 gimnazijų, 2 formalųjį švietimą papildančių mokyklų 2019 metų veiklos ataskaitas ir joms pritarti. Pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. Nr. SIE-11 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento dalinio pakeitimo“) 235 punktąSavivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metines veiklos ataskaitas iki gegužės 1 d.  savivaldybės administracija pateikia tarybos sekretoriatui, jeigu jis sudaromas“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Nesiūloma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Dera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

          5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nesitikima. Sprendimo projekte įvardintų įstaigų ataskaitose pateikta jų metinė veikla.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektui įgyvendinti nereikės.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įstaigų, įvardintų sprendimo projekte, direktoriai.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės gimnazijų, išvardintų sprendimo projekte, Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos direktoriams, Švietimo skyriaus vedėjui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                     Dalia Dzigienė

                                          

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                    Natalija Šidlauskienė

 

Dokumento priedai:
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-82 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Į pradžią