Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-86 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                          Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio         d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“ (su visais vėlesniais keitimais), 235 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti:

1. Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos metinei (2019 m.) veiklos ataskaitai (pridedama).

3. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

4. Trakų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

5. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

6. Trakų r. Kęstučio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

7. Trakų suaugusiųjų mokymo centro 2019 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

8. Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Regina Žukienė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. balandžio 15 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatas, apsvarstyti 4 gimnazijų, 2 pagrindinių mokyklų, Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos metines veiklos ataskaitas ir joms pritarti. Pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. Nr. SIE-11 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento dalinio pakeitimo“) 235 punktąSavivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metines veiklos ataskaitas iki gegužės 1 d.  savivaldybės administracija pateikia tarybos sekretoriatui, jeigu jis sudaromas“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Nesiūloma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Dera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

          5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nesitikima. Sprendimo projekte įvardintų įstaigų ataskaitose pateikta jų metinė veikla.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektas nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Sprendimo projekto metu vyko konsultacijos su Trakų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus darbuotojais.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įstaigų, įvardintų sprendimo projekte, direktoriai.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės pagrindinių mokyklų, gimnazijų, įvardintų sprendimo projekte, Trakų suaugusiųjų mokymo centro, Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriams, Švietimo skyriaus vedėjui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                         Dalia Dzigienė

 

R. Žukienė, tel. (8 528) 55 603, el. p. regina.zukiene@trakai.lt

Dokumento priedai:
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-86 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO IR TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Į pradžią