Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-100 2020-04-24
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

 

 

TRAKŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS  PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m.  balandžio  d. Nr. SPE –

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros ir Trakų rajono savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3–52–(05) 2020 m. balandžio 3 d. pasirašytą papildymą Nr. BS – 52 Trakų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Sutikti perimti Trakų rajono  savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ atsargų 110 487,52 Eur (vieno šimto dešimt tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų penkiasdešimt dviejų centų) vertės turtą (1 priedas).

2.  Perėmus savivaldybės nuosavybėn sprendimo  1 priede nurodytą turtą,  perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise rajono švietimo įstaigoms:

2.1. į Trakų rajono Aukštadvario gimnazijos balansą perduoti 6 679,20 (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės  (2 priedas). 

2.2. į Trakų rajono Aukštadvario mokyklos - darželio Gandriukas balansą perduoti 5 239,30 Eur (penkių  tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt devynių eurų 30 ct) atsargų vertės (3 priedas).

2.3. į Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos balansą perduoti 6 679,20 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės (4 priedas).

2.4.  į Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos balansą perduoti 13 498,76 Eur (tryliką tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų 76 ct)  atsargų vertės (5 priedas).

2.5. į Trakų rajono Lentvario pradinės mokyklos balansą perduoti 6 679,20 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės (6 priedas).

2.6. į Trakų rajono Lentvario Versmės gimnazijos balansą perduoti 6 679,20 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės (7 priedas).

2.7. į Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazijos balansą perduoti  8 578,90 (aštuonių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų 90 ct) atsargų vertės (8 priedas).

2.8.  į Trakų rajono Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos balansą perduoti 6 679,20 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės (9 priedas).

2.9. į Trakų rajono Paluknio Medeinos gimnazijos balansą perduoti 4 779,50 (keturių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 50 ct) atsargų vertės (10 priedas).

2.10.  į Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos balansą perduoti 8 119,10 Eur ( aštuonių tūkstančių šimto devyniolikos eurų 10 ct) atsargų vertės (11 priedas).

2.11. į Trakų rajono Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos balansą perduoti 4 059,55 Eur (keturių tūkstančių penkiasdešimt devynių eurų 55 ct) atsargų vertės (12 priedas).

2.12. į Trakų rajono Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos balansą perduoti 4 059,55 Eur (keturių tūkstančių penkiasdešimt devynių eurų 55 ct) atsargų vertės (13 priedas).

2.13. į Trakų gimnazijos balansą perduoti 6 679,20 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 20 ct) atsargų vertės (14 priedas).

2.14. į Trakų pradinės mokyklos balansą perduoti 5 239,30 Eur (penkių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt devynių eurų 30 ct) atsargų vertės (15 priedas).

2.15. į Trakų suaugusiųjų mokymo centro balansą perduoti 2 619,65 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų devynioliką eurų 65 ct) atsargų vertės (16 priedas).

2.15. į Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos balansą perduoti 14 218,71 Eur (keturioliką tūkstančių dviejų šimtų aštuoniolikos eurų 71 ct) atsargų vertės (17 priedas).

3. Įgalioti Trakų rajono  savivaldybės administracijos direktorių  pasirašyti priėmimo ir perdavimo aktą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Parengė

 

Apskaitos skyriaus vedėja  Audra Kurdzikauskienė

 

Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė

 

Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  1 priedas

 

PROJEKTO ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

ATSARGŲ, GAUTŲ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS,

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Kiekis (vnt)

Vieneto kaina (Eur)

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris Huawei Media Pad T3

330

143,99

47516,70

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

290

189,97

55091,30

3.

Nešiojamas kompiuteris

HP 250

16

492,47

7879,52

 

Iš viso:

636

x

110487,52

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  2 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO AUKŠTADVARIO GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  3 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO AUKŠTADVARIO MOKYKLAI – DARŽELIUI GANDRIUKAS, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

10

 

143,99

1439,90

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

30

 

5 239,30

 

 

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  4 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris A

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

                                                                     ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  5 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

40

 

143,99

5759,60

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

3.

Nešiojamas kompiuteris

HP 250

8

492,47

3939,76

 

Iš viso:

68

 

13 498,76

 

 

                                                                       _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  6 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINEI MOKYKLAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

 

                                                                       _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  7 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO LENTVARIO VERSMĖS GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  8 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

30

189,97

5699,10

 

Iš viso:

50

 

8 578,90

 

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  9 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO PALUKNIO LONGINO KOMOLOVSKIO GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  10 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO PALUKNIO MEDEINOS GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

189,97

1899,70

 

Iš viso:

30

 

4 779,50

 

 

 

                                                                    _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  11 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

30

 

143,99

4319,70

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

50

 

8 119,10

 

 

 

                                                                    _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  12 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINEI MOKYKLAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

15

 

143,99

2159,85

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

189,97

1899,70

 

Iš viso:

25

 

4 059,55

 

 

                                                                        ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  13 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ RAJONO SENŲJŲ TRAKŲ KĘSTUČIO PAGRINDINEI MOKYKLAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

15

 

143,99

2159,85

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

189,97

1899,70

 

Iš viso:

25

 

4 059,55

 

 

                                                                    ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  14 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

20

 

143,99

2879,80

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

40

 

6 679,20

 

 

 

                                                                       ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  15 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ PRADINEI MOKYKLAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

10

 

143,99

1439,90

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

 

Iš viso:

30

 

5 239,30

 

 

 

                                                                      ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  16 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRUI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

5

 

143,99

719,95

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

10

189,97

1899,70

 

Iš viso:

15

 

2 619,65

 

 

 

                                                                   _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trakų rajono savivaldybės                                                                                                         

                                                                                                 tarybos 2020 m.

                                                                                                  sprendimo Nr.S1E-

                                                                                                  17 priedas

 

ATSARGŲ,

PERDUODAMŲ TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJAI, SĄRAŠAS

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Eil.Nr.

 

 

Turto pavadinimas

 

 

Kiekis

 

 

Kaina

 

Finansavimo šaltinis

Europos struktūrinių fondų lėšos

Suma (Eur)

1.

Planšetinis kompiuteris

Huawei Media Pad T3

45

 

143,99

6479,55

2.

Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)

20

189,97

3799,40

3.

Nešiojamas kompiuteris

HP 250

8

492,47

3939,76

 

Iš viso:

73

 

14 218,71

 

 

 

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS  PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m.  balandžio 23 d.

 

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), Nacionalinės švietimo agentūros ir Trakų rajono savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3–52–(05) 2020 m. balandžio 3 d. pasirašytu papildymu Nr. BS – 52 bei pagal 2020 balandžio 8 d. perdavimo ir priėmimo aktą Nr. ESGM-1-A-228 Trakų rajono savivaldybės administracijai perduotas turtas, kurio vertė 47516,70, 2020 m. balandžio 18 d. perdavimo ir priėmimo aktą Nr. ESGM-1-A-335, Trakų rajono savivaldybės administracijai perduotas turtas, kurio vertė 55091,30 ir 2020 m. balandžio 18 d. perdavimo ir priėmimo aktą Nr. ESGM-1-A-3367, Trakų rajono savivaldybės administracijai perduotas turtas, kurio vertė 7879,52. Šis turtas bus perduotas rajono mokykloms (Savivaldybės tarybos sprendimo priedas).

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Nacionalinės švietimo agentūros ir Trakų rajono savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3–52–(05) 2020 m. balandžio 3 d. pasirašytas papildymas Nr. BS – 52.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Mokyklos galės inventorizuoti gautą turtą, o kompiuterinę įrangą panaudoti nuotoliniam ugdymui tiems mokiniams, kurie neturi IT priemonių.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Už prekes apmokėjo Nacionalinė švietimo agentūra; prekių finansavimo šaltiniai: 100 proc. – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus vedėjui, švietimo skyriaus vedėjui, švietimo įstaigų  direktoriams.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                      Dalia Dzigienė

 

 

Apskaitos skyriaus vedėja                                                        Audra Kurdzikauskienė

 

Į pradžią