Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-101 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

2020 m.                  d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 (su vėlesniais pakeitimais), 230, 232 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Jovita Sajavičienė


SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 14 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitą.

 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamentas.

 

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

 

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaita bus pateikta savivaldybės gyventojams.

 

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Biudžeto lėšų nereikia.

 

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Suderinta.

 

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono savivaldybės meras.

 

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės meras.

 

PRIDEDAMA.

1. Trakų rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Jovita Sajavičienė

Dokumento priedai:
SPE-110 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią