Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. SPE-112 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės   d. sprendimu Nr. S1E-

 

 

VŠĮ LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALŪS ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė/

kiekis/

matas

Paslaugos kaina

Eur

Pastabos

 

1. Patalpų nuomos kainos renginiams

1.1.

Žiūrovų salės nuoma

1 val.

40.00

 

1.2.

Parodų erdvės nuoma parodų eksponavimui

1 diena

4.00

 

 

2. Bilietų kaina į renginius, kuriuos organizuoja VšĮ Lentvario kultūros rūmai

2.1.

Vaikams nuo 4 metų iki 14 metų, mokiniams, studentams

1 asmeniui

1.00 – 3.00

Kultūros rūmų direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui, vadovaujantis patvirtintais įkainiais

 

Bilieto kaina: 1,00 Eur – 2,00 Eur, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Bilieto kaina: 1,00 Eur – 3,00 Eur, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

1 asmeniui

 

2.1.1.

Neužimant papildomos sėdimos vietos vaikams iki 3 metų

1 asmeniui

Nemokamai

2.2.

Suaugusiems

1 asmeniui

2,00 – 7,00

 

Bilieto kaina: 2,00 Eur – 4,00 Eur, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Bilieto kaina: 2,00 Eur – 7,00 Eur, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

2.3.

Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo ir darbingumo nustatymo lygiai nuo 1 proc. iki 99 proc.

1 asmeniui

- 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos suaugusiajam arba vaikui su neįgaliojo pažymėjimu ar darbingumo nustatymo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Taikoma lengvata – 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos.

 

 

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 2,00, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 3,00, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

2.4.

Pensininkams

1 asmeniui

- 50 proc. nuolaida nuo pilnos kainos suaugusiajam su pensininko pažymėjimu.

 

Taikoma lengvata – 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos.

 

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 2,00, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 3,00, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

 

3. Renginių įgarsinimas, apšvietimas

3.1.

Vidaus (ne lauko)“ renginio įgarsinimas (paslaugą teikia Rūmų darbuotojas)

1 val.

60.00

Į kainą neįeina transporto išlaidos. Transportas skaičiuojamas 1 km – 1 Eur

3.2.

Lauko/ vidaus renginio įgarsinimas (paslaugą teikia Rūmų darbuotojas)

1 val.

100.00

Į kainą neįeina transporto išlaidos. Transportas skaičiuojamas 1 km – 1 Eur

3.3.

Renginio apšvietimas (paslaugą teikia Rūmų darbuotojas)

1 val.

 

20.00

 

Kaina priklauso nuo apšvietimo komplektacijos

 

4. Nario mokestis

4.1.

Mokamos studijos

1 mėnuo

15.00

 

4.2.

Kita kūrybinė veikla (keramika, dailė, pynimas iš vytelių, odos darbai, siuvinėjimas, atvirukų gamyba ir kt.)

1 užsiėmimas

4.00

 

 

5. Automobilių nuomos paslaugos

5.1.

Lengvojo automobilio

1 km

1.00

 

 

6. Kitų paslaugų kainos

6.1.

Koncertinės ir pramoginės programos kaina pagal programos sąnaudas*

1 vnt.

30.00-150.00

Kaina priklauso nuo kolektyvo turimos kategorijos, pasirodymo trukmės

6.2.

Bilietų platinimo paslauga

Proc.

20 proc. Nuo pajamų už parduotus bilietus

6.3.

Renginio vedėjo paslauga

1 val.

30.00

 

6.4.

Režisieriaus paslauga

1 val.

30.00

 

6.5.

Scenografo paslaugos

1 val.

20.00

Kaina priklauso nuo renginio specifikos (kamerinis, pramoginis, masinis)

6.6.

Foto paslaugos:

fotografavimas

foto redagavimas, įrašymas į CD

 

1 val.

1 val.

50.00

30.00

 

Kaina priklauso nuo laiko sąnaudų (medžiagos neįskaičiuotos)

6.7.

Filmavimo paslaugos:

– filmavimas

 

 

– filmuotos medžiagos montavimas, redagavimas, įrašymas į DVD

 

 

1 val./diena

 

1 val.

 

30.00/

150.00

 

100.00

 

6.8.

Renginio CD ar DVD kopija

1 vnt.

5.00

 

6.9.

Projektoriaus nuoma (multimedia su ekranu, aptarnavimas)*

1 val.

15.00

 

6.10.

Laikina prekyba renginio metu

1 m²

10.00

 

 

7. Kopijavimo paslaugų teikimas

7.1.

A4 formato kopija

1 vnt.

0.15

 

7.2.

A3 formato kopija

1 vnt.

0.30

 

7.3.

Spalvota A4 formato kopija

1 vnt.

0.50

 

7.4.

Spalvota A3 formato kopija

1 vnt.

1.00

 

7.5.

Skenavimas

1 psl.

0.30

 

 

     Pastabos:

1.  Kainos nurodytos Eurais.

2.  Į kainą neįskaičiuotos transporto išlaidos.

3.  Sutartyse nustatyta tvarka nurodomos konkrečios paslaugos teikimo sąlygos ir, vadovaujantis patvirtintais įkainiais, nurodomos konkrečios kainos.

4.      Atleisti nuo paslaugų apmokėjimo viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų direktorius gali

savo įsakymu fizinius ir juridinius asmenis:

4.1. Neįgaliųjų ir jaunimo organizacijas, organizuojančias nekomercinius renginius viešosios įstaigos

Lentvario kultūros rūmų patalpose, kai viešoji įstaiga Lentvario kultūros rūmai yra lygiavertis renginio organizatorius;

4.2. Biudžetines ir viešąsias švietimo ir kultūros įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra Trakų

rajono savivaldybė, organizuojančias viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų patalpose kultūrinius ir švietimo renginius;

4.3. Trakų rajono bendruomenes, asociacijas, organizuojančias nekomercinius kultūrinius

renginius bei skatinančias kultūrinį bendradarbiavimą Trakų rajone, kai viešoji įstaiga Lentvario kultūros rūmai yra lygiavertis renginio organizatorius;

4.4. Trakų rajono ne pelno siekiančias organizacijas, vykdančias labdaringas akcijas, kai

viešoji įstaiga Lentvario kultūros rūmai yra lygiavertis renginio organizatorius.

5.      Viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų administracija gali teikti paslaugas nemokamai, kai

pasirašoma kultūrinės veiklos bendradarbiavimo sutartis, kurios objektas yra lygiaverčiai natūriniai paslaugų (barterio) mainai (už paslaugas atlyginama ne pinigais, o kitomis paslaugomis).

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią