Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 4674
1. Dėl numerių suteikimo ir keitimo (1 PRIEDAS)
2. Dėl numerių suteikimo ir keitimo (2 PRIEDAS)
3. Dėl numerių suteikimo ir keitimo (3 PRIEDAS)
4. Dėl numerių suteikimo ir keitimo
5. Dėl statinių zonos koregavimo (Svajonių g. 63, Utenos m.)
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. AĮ-401 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
7. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų leidimų išdavimo
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo (PRIEDAS)
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo
10. Dėl išvados pateikimo
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
12. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti
13. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (PRIEDAS)
14. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
17. Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas
18. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
20. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo (PRIEDAS)
21. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo
22. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų
23. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
24. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai
25. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
26. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai
27. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
28. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai
29. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
30. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai
31. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
32. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai
33. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
34. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai
35. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
36. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo
37. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai (PRIEDAS)
38. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai
39. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms (PRIEDAS)
40. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms
41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
43. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo (PRIEDAS)
44. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo
45. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo (PRIEDAS)
46. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo
47. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo (PRIEDAS)
48. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo
49. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo
50. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo (PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis