Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 4655
1. Dėl išvados pateikimo
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
3. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti
4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (PRIEDAS)
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
8. Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas
9. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
11. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo (PRIEDAS)
12. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo
13. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų
14. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
15. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai
16. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
17. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai
18. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
19. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai
20. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
21. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019 m. veiklos ataskaitai
22. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
23. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai
24. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai (PRIEDAS)
25. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai
26. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
27. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo
28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai (PRIEDAS)
29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai
30. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms (PRIEDAS)
31. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
33. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo
34. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio patvirtinimo
35. Dėl numerio suteikimo (PRIEDAS)
36. Dėl numerio suteikimo
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
38. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio pakeitimų patvirtinimo
39. Dėl numerių suteikimo (PRIEDAS)
40. Dėl numerių suteikimo
41. Dėl numerio suteikimo (PRIEDAS)
42. Dėl numerio suteikimo
43. Dėl vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio patvirtinimo ir leidimų išdavimo
44. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. AĮ -69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose 2020 metų plano – grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
45. Dėl numerio suteikimo (PRIEDAS)
46. Dėl numerio suteikimo
47. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos ( koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos patvirtinimo
48. Dėl numerių suteikimo (1 PRIEDAS)
49. Dėl numerių suteikimo (2 PRIEDAS)
50. Dėl numerių suteikimo

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis