Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 4655
101. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ laikino uždarymo
102. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 ,,Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
103. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (PRIEDAS)
104. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
105. Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo
106. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
107. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (PRIEDAS)
108. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo
109. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
110. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).
111. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. AĮ-310 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
112. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraščio pakeitimų patvirtinimo ir leidimo išdavimo
113. Dėl pavedimo organizuoti vaikų priežiūros paslaugas Utenos rajono švietimo įstaigose
114. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. AĮ-659 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
115. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraščio pakeitimų patvirtinimo ir leidimo išdavimo
116. Dėl numerių suteikimo (PRIEDAS)
117. Dėl numerių suteikimo
118. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. Įsakymo Nr. AĮ–439 "Dėl ėminių paėmimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir jų ištyrimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
119. Dėl numerio suteikimo (PRIEDAS)
120. Dėl numerio suteikimo
121. Dėl UAB „Utenos komunalininkas” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (PRIEDAS)
122. Dėl UAB „Utenos komunalininkas” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
123. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektų finansavimo
124. Dėl ėminių paėmimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir jų ištyrimo organizavimo tvarkos patvirtinimo
125. Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio pakeitimų patvirtinimo
126. Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo sportinės veiklos projektų finansavimo
127. Dėl numerių keitimo ir suteikimo (PRIEDAS)
128. Dėl numerių keitimo ir suteikimo
129. Dėl Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo karantino metu tvarkos patvirtinimo
130. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Aį-407 „Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pabaigos nustatymo“ pakeitimo
131. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (PRIEDAS)
132. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
133. Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities mokinių vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo prioritetus skelbimo
134. Dėl numerių keitimo ir suteikimo (PRIEDAS)
135. Dėl numerių keitimo ir suteikimo
136. Dėl lėšų skyrimo Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjams programoms finansuoti
137. Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pabaigos nustatymo
138. Dėl numerių keitimo ir suteikimo
139. Dėl numerių keitimo ir suteikimo (PRIEDAS)
140. Dėl UAB „Utenos vandenys” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (PRIEDAS)
141. Dėl UAB „Utenos vandenys” 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo
142. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos patvirtinimo
143. Dėl numerių keitimo ir suteikimo (PRIEDAS)
144. Dėl numerių keitimo ir suteikimo
145. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
146. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (PRIEDAS)
147. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
148. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
149. DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-321 "DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
150. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis