Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-128 2015-05-28
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. TS-128

Utena

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 8 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-316, 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-376 redakcijos), 70, 73-75 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės 2013 – 2015 metų korupcijos prevencijos programą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 – 2015 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės mero 2015 m. gegužės 14 d. potvarkį Nr. MP-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos miesto seniūnijos seniūnaičių sueigos 2015 m. gegužės 11 d. protokolo Nr. 3 išrašą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos gyventojų sueigos 2015 m. gegužės 11 d. protokolą Nr. A7-11, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

                      1. Sudaryti Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją Utenos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui korupcijos prevencijai ir jos kontrolei vykdyti iš 5 narių:

                      1.1. Egidijus Puodžiukas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

                      1.2. Jonas Spietinis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

                      1.3. Virginija Maniušytė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė (suderinta);

                      2015 m. gruodžio 22 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-340 redakcija

 

                      1.4. Vida Maišėnienė, Utenos miesto seniūnijos Grybelių seniūnaitijos seniūnaitė;

                      2018 m. vasario 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-40 redakcija

 

                      1.5. Valdemaras Paškonis, Utenos seniūnijos Kvyklių seniūnaitijos seniūnaitis.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-223 redakcija

                      2018 m. vasario 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-40 redakcija

 

                      2. Skirti Egidijų Puodžiuką Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininku.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-223 redakcija

 

                      3. Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-223 redakcija

 

                      4. Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-223 redakcija

 

5. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS- 128

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

                     

 

Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-223 redakcija

 

Į pradžią