Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-340 2015-12-22
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-128 ,,DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-128 ,,DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-340

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. AĮP-208 „Dėl Virginijos Maniušytės priėmimo į pareigas“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-128 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo” (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-223 redakcija), 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

          „1.3. Virginija Maniušytė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė (suderinta)“.

2. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Vidmantas Valinčius

______________

 

                     

 

Į pradžią