Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-322 2015-12-22
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-51 "DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO" PAKEITIMO

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-51 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-322

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į pasikeitusį projektų finansavimo lėšų poreikį, dėl finansavimo sutartyse patikslintų veiklų vykdymo grafikų ir terminų, bei dėl įvykus viešųjų pirkimų, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.                  Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ priedą „Priemonių, finansuojamų iš skolintų lėšų, sąrašas“ (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-206 redakcija) ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.                  Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

3.                   

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Vidmantas Valinčius

______________

 

 


 

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51

(2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-322redakcija)

priedas

 

PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Numatyta skirti lėšų  Eur

1.

Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g.  rekonstravimas

0

2.

Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo  dokumentų sudarymo III etapas

3450

3.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pastato Utenoje,  Aukštakalnio g. 20, rekonstravimas

(Rekuperacija)

58220

4.

Utenos regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinė programa (URBAN)

71318

5.

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono  miesteliuose (Daugailiuose, Užpaliuose, Tauragnuose)

96852

6.

Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokyklose ir kultūros centruose

5630

7.

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

(Vaikutėnai)

3400

8.

Muzikos mokyklos modernizavimas

121800

9.

Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas

0

10.

A/b dangų tvarkymas po vandentvarkos projektų

109300

11.

Utenos verslo informacijos centro plėtra, pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ kūrybinių industrijų poreikiams

181625

12.

Projektas „Europos direct tinklo informacijos centro veiklai“

5995

13.

LEADER projektų kofinansavimui

9830

14.

Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas II etapas

2550

15.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa ( veiklos sritis- „Žemės ūkio vandentvarka“)

31210

16.

Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo studija

380

17.

Mes atviri vaikams ir jaunimui

19440

18.

Projektas „Kuruotų rezidencijų programa ‚,Klausinėjantys menai

21000

19.

Paimtų ilgalaikių kreditų grąžinimas pagal sutartyse numatytus grafikus.

958000

 

Iš viso:

1700000

 

--------------------------------------------------------

Į pradžią