Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-46 2016-02-18
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS RAJONO TURIZMO RINKODAROS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. PATVIRTINIMO

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO TURIZMO RINKODAROS PLĖTROS STRATEGIJOS

2016-2020 M. PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 18 d. Nr. TS-46

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu ir 16 straipsnio 40 punktu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 18 straipsnio 2 ir 6 punktais, Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.3 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategiją 2016-2020 m. (pridedama).

2.Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

Į pradžią