Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-96 2014-04-24
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. TS-96

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių“, 4 punktu, ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014-04-14 d. išvadą Nr. IŠ-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti iki 6,5 mln. Lt  ilgalaikę paskolą ES finansuojamiems projektams vykdyti ir paimtoms paskoloms grąžinti“ Utenos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Imti ilgalaikę ne daugiau kaip 6500 tūkst. Lt paskolą dešimties metų laikotarpiui projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos vykdyti ir paimtoms paskoloms grąžinti (priemonių, finansuojamų iš skolintų lėšų, sąrašas pridedamas).

2.      Garantuoti paskolos grąžinimą  iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.      Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Joną Slapšinską pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį su viešojo pirkimo, įvykdyto pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  nuostatas, laimėtoju.

4.      Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas          

______________

 


 

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-96

Priedas

 

2014 m. birželio 26 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-181 redakcija

 

2014 m. gruodžio 18 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-373 redakcija

 

PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Lėšų poreikis tūkst. Lt

1.

Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g.  rekonstravimas

172

2.

Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo II etapas

10,4

3.

Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo  dokumentų sudarymo III etapas

42,3

4.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pastato Utenoje , Aukštakalnio g. 20, rekonstravimas

186,1

5.

Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas II etapas

355,6

6.

Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas

359,4

7.

„Utenio“ stadiono rekonstrukcija

272,7

8.

Krašuonos upės krantinių sutvarkymas II etapas

317,9

9.

Kaimo diversifikavimas (Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Vyžuonų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, Užpalių miesteliuose)

611,5

10.

Šiaudinių senojo kaimo vandentiekio įrengimas

54

11.

Kaimynų kaimo vandentiekio įrengimas

114

12.

Kuktiškių miestelio parko infrastruktūros įrengimas

209,1

13.

Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo studija

0

14.

Educate for business

2,9

15.

Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams

411,6

16.

Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upelio statinių renovacija I etapas

0,1

17.

Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas

0

18.

Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas

0

19.

Projektas „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda (TILTAS)“

27,3

20.

Projektas „Muziejų vartai“

 

52,7

21.

Projektas“ Europe direct tinklo informacijos centro veikla“

20,7

22.

Leliūnų administracinio pastato rekonstravimo darbai

260,4

23.

Utenos muzikos mokyklos modernizavimas

0

24.

Projektas „Mes atviri vaikams ir jaunimui“

0

25.

Poilsiavietės sukūrimas Tauragnų miestelyje

21,6

26.

Vaikutėnų parko sutvarkymas, įrengiant sporto aikštyną

12,4

27.

Universalaus daugiafunkcinio centro Sudeikiuose steigimas

1,2

28.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Utenos rajone Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose

607,1

29.

Paimtų ilgalaikių kreditų grąžinimas pagal sutartyse numatytus grafikus.

2377

 

 

Iš viso:

 

6500

 

 

________________________________

Į pradžią