Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-321 2016-12-22
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. TS - 321

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2016 m. gruodžio 7 d. raštą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. TS - 68

„Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“:

1.1. Pakeisti priedą „Perskolinamų kreditavimo sutarčių, grąžinamų paskolų ir projektų,

finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Nepanaudotą  kredito sumą 336,3 tūkst. Eur pagal 2015 metų sutartį Nr. 188710442 K2/S9-74, sudarytą su AB DnB banku, panaudoti paimtoms paskoloms grąžinti“.

2.      Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

Į pradžią