Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-88 2018-03-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijos 2018-2024 metams patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS STRATEGIJOS 2018-2024 METAMS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. TS-88

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo“, 4.3.2.1. priemonę „Rengti ir (arba) atnaujinti Utenos rajono savivaldybės administracijos ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų strateginio planavimo dokumentus“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategiją 2018-2024 metams (pridedama).

2.     Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-88 - DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS STRATEGIJOS 2018-2024 METAMS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią