Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-73 2018-03-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS 2018 METAMS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. TS-73

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 20.5.8 papunktį, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programą 2018 metams (pridedama).

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-73 - DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS 2018 METAMS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią