Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-64 2018-03-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2018-2024 METAMS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. TS-64

Utena

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsnio 1, 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, atsižvelgdama į Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo“, 16.3 papunktį ir Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams rengimo darbo grupės 2018 m. kovo 12 d. posėdžio protokolą Nr. 1, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018-2024 metams (pridedama).

2.     Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią