Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-119 2018-04-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018 - 2021 metams programos patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EMIGRACIJOS, NEDARBO MAŽINIMO IR PARAMOS JAUNAI ŠEIMAI 2018 -2021 METAMS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-119

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 38 punktais, 103 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 4 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo, 2.5.3.4 priemonę „Emigracija ir nedarbo mažinimo programos įgyvendinimas“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018-2021 metams programą (pridedama).

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

Dokumento priedai:
TS-119 - DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EMIGRACIJOS, NEDARBO MAŽINIMO IR PARAMOS JAUNAI ŠEIMAI 2018 - 2021 METAMS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią