Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-480 2018-05-07
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitos patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2016 – 2017 METŲ STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 7 d. Nr. AĮ-480

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.4 ir 21 punktais bei atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. TS-140 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitai“:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitą (pridedama).

2.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                              Jonas Slapšinskas

______________

 

Dokumento priedai:
AĮ-480 - DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 2016 – 2017 METŲ STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią